GGD
Geplaatst op: 02-09-2021 om 16:21 uur
Laatst gewijzigd op: 09-09-2021 om 14:12 uur

corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

GGD Limburg-Noord meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met middelbare scholen

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit gevolgen. GGD Limburg-Noord brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in onze regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

GGD Limburg-Noord heeft afgelopen voorjaar alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij dit najaar een vragenlijst willen uitzetten onder hun leerlingen. De deelnemende scholen voeren het onderzoek uit in oktober 2021. In onze regio doen bijna alle middelbare scholen mee, naar verwachting zullen circa 10.000 jongeren uitgenodigd worden om deel te nemen aan het onderzoek.
 

Hoe verloopt het onderzoek

Op het regulier Voortgezet Onderwijs (RVO) wordt het onderzoek uitgevoerd in alle klassen leerjaar 2 en 4. Op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) mogen alle leerjaren deelnemen. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek.

De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Op het VSO en PRO werken we met een verkorte en versimpelde vragenlijst. Op het einde van de vragenlijst worden leerlingen doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken vantevoren meer informatie over het onderzoek.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. In onze privacyverklaring leest u hoe de GGD de privacy van de deelnemers waarborgt.

Alle ggd'en doen mee!

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Medio 2022 komen de resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau beschikbaar via onze website www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein.

Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren in onze regio!

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl

Resultaten
De resultaten van het onderzoek komen in 2022 beschikbaar via onze website www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein. De resultaten worden weergegeven op regioniveau en voor de afzonderlijke gemeenten in onze regio. De GGD gaat vervolgens met scholen, gemeenten en overige berokkenen in gesprek over de resultaten. 
Vragen?

Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Dan kunt u contact opnemen met Team Onderzoek van de GGD via onderzoek@vrln.nl of kijk bij de veel gestelde vragen.

 
Informatie en hulp voor jongeren