GGD
Geplaatst op: 19-11-2021 om 09:24 uur
Laatst gewijzigd op: 02-12-2021 om 16:04 uur

boostervaccinatie (extra prik)

19 november 2021

Wat is een boostervaccinatie?

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Net als de eerste vaccinaties, is de boostervaccinatie voor iedereen gratis. Het is een prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen covid-19 te versterken. De booster helpt daardoor tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. Om goed beschermd te blijven tegen corona, krijgen mensen van 60 jaar en ouder een boostervaccinatie aangeboden. De oudste ouderen komen als eerst aan de beurt.

Mensen geboren in 1941 en ouder kunnen zich nu aanmelden voor de boosterprik. Het is niet nodig om op de uitnodigingsbrief van het RIVM te wachten. Wilt u alvast een afspraak maken voordat u de brief van het RIVM ontvangen heeft? Dat kan nu, online of telefonisch. Vanwege de drukte bij het centrale callcenter, kunt u dit het beste digitaal via de website doen.

Voorwaarden boostervaccinatie

Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor het halen van de extra vaccinatie bij de GGD:

  • U kunt deze extra prik pas halen vanaf 6 maanden na uw laatste coronavaccinatie en het moment waarop u dus volledig gevaccineerd was – óf 6 maanden na uw laatste besmetting met covid-19.
  • U bent thuiswonend. Als u in een zorginstelling woont, hoeft u geen contact op te nemen met de GGD. U krijgt een uitnodiging via uw instelling en wordt daar gevaccineerd.
  • U krijgt uw extra prik twee weken voor of twee weken na een eventuele griepprik.

Telefonisch of online inplannen

Via de website www.coronavaccinatie-afspraak.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak inplannen voor de extra vaccinatie. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. U kunt ook het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer bellen via 0800-7070. Dit kan iedere dag tussen 08.00 en 20.00 uur.

Partner mee? 

Als uw partner mee wilt komen voor een boostervaccinatie, probeert GGD GHOR Nederland u daarbij te helpen. Maak in dat geval de afspraak telefonisch en geef aan dat u samen wilt komen. Uw partner moet 60 jaar of ouder zijn. En voor uw partner geldt uiteraard ook dat de laatste volledige coronavaccinatie of besmetting met covid-19 een half jaar geleden moet zijn.

Zorginstellingen

Vanaf dinsdag 23 november komen ook inwoners van zorginstellingen aan bod voor een booster, te beginnen bij instellingen met een eigen arts. Zij kunnen vanaf volgende week maandag vaccins bestellen bij het RIVM. Instellingen die niet zelf kunnen vaccineren, kunnen een beroep doen op de GGD’en. Opgeven kan vanaf donderdag 18 november.

Zorgpersoneel

Ook zorgpersoneel met direct patiëntcontact krijgt een boostervaccinatie aangeboden. Dit om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona. Het gaat om zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in:

– ziekenhuizen
– verpleeghuizen
– kleinschalige woonvormen
– klinische medisch-specialistische revalidatie
– huisartsenpraktijken
– ambulancediensten
– intramuraal ggz
– geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ggz-crisisdienst
– wijkverpleging

Ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel en zijn gevraagd ook ambulancepersoneel, huisartsen en hun personeel te vaccineren. Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op de GGD-locaties. Dit wordt regionaal georganiseerd. Zorginstellingen die dat kunnen en willen, kunnen ook voor de optie kiezen om zelf hun medewerkers te vaccineren.

Welk vaccin?

U krijgt een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties. Het maakt hierbij niet uit welk vaccin u eerder heeft gekregen. U kunt niet zelf kiezen welk vaccin u krijgt.

Jongere leeftijdsgroepen

Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u nog geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen en dus niet aan de beurt bent. GGD GHOR Nederland controleert iedere dag de ingeplande afspraken op geboortejaar. Wie ongeldig een afspraak maakt, krijgt vooraf bericht dat de afspraak wordt geannuleerd. Of komt op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Vaccinatiestrategie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

Geen gevolgen voor coronabewijs

Zowel het coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC) als het coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland blijven geldig, ongeacht een boostervaccinatie. De QR-code in de CoronaCheck-app blijft dus gewoon werken.

Ook registreren wij de boosterprik in het gele boekje. Neem uw gele boekje mee naar de vaccinatielocatie, dan schrijven wij de boosterprik bij. 

 

Meer informatie over boosters

Wilt u meer weten over de boostervaccinaties? Kijk op de website van het RIVM of lees de veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld door GGD GHOR Nederland.

Geplaatst op: 19-11-2021 om 09:23 uur
Laatst gewijzigd op: 19-11-2021 om 09:34 uur