GGD
Geplaatst op: 16-10-2020 om 09:50 uur
Laatst gewijzigd op: 01-07-2021 om 16:40 uur

Corona Onderzoek Limburg

Het Corona Onderzoek Limburg heeft als doel te achterhalen welke factoren hebben bijgedragen aan de verspreiding van Covid-19 in Limburg. Voor het onderzoek stonden 10.001 Limburgers bloed af en vulden een vragenlijst in. Zij vormen een goede afspiegeling van de regionale samenleving, zowel in leeftijdsopbouw, als in spreiding over de provincie. Het onderzoek, uniek in soort en omvang, vond plaats eind 2020. De eindresultaten worden in juni verwacht. Het onderzoek is uitgevoerd door GGD Limburg-Noord, GGD Zuid Limburg en Maastricht UMC+, in opdracht van de Provincie Limburg.

Ophalen geprinte positieve antistof-uitslag (serologische uitslag) 

Deelnemers van het Corona Onderzoek Limburg uit Limburg-Noord kunnen vanaf dinsdag 29 juni hun geprinte positieve antistof-uitslag (serologische uitslag) ophalen. 
 
LET OP: De uitslag van een serologische coronatest is niet bruikbaar als herstelbewijs in de CoronaCheck-app.
 
U kunt uw uitslag ophalen op maandag t/m donderdag tussen 13.30u en 16.30 uur en op vrijdag tussen 9.00u en 12.00 uur. Dit kan alleen bij de GGD in Blerick. Om de uitslag mee te krijgen moet u zich aan de balie legitimeren. U kunt op vertoon van het ID-bewijs van uw partner of een andere gezins- of familielid ook de uitslag van die persoon meekrijgen.

 

 

algemene informatie
Het  Corona  Onderzoek  Limburg is  een  samenwerking  tussen  de  GGD Zuid  Limburg, GGD Limburg-Noord,  Maastricht  UMC+  en  de  provincie  Limburg. Alleen inwoners van Limburg konden zich inschrijven voor het onderzoek. Meedoen aan dit onderzoek houdt in dat men één keer naar een locatie van de GGD komt voor een bloedtest naar antistoffen én dat u een online vragenlijst invult. Deelnemers ontvangen de uitslag van het antistoffen onderzoek.

Geïnteresseerden konden zich vanaf vrijdag 23 oktober online aanmelden. Het maximum van 10.000 deelnemers was binnen enkele uren bereikt. De deelnemers hebben na aanmelding een bevestigingsmail ontvangen met verdere informatie. Binnen een aantal weken na uw aanmelding wordt u gebeld door een medewerker van ons callcenter. Van deze medewerker ontvangt u mondeling informatie over het onderzoek én heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Wanneer u daarna interesse heeft om met het onderzoek mee te doen, wordt tijdens het telefoongesprek een afspraak ingepland voor de bloedtest naar antistoffen op een van de locaties (Maastricht, Landgraaf, Urmond of Venlo).
antistoffen onderzoek
De testen die landelijk worden gebruikt (uitstrijkje uit de neus en keel met een wattenstaafje) om het coronavirus vast te stellen, kunnen alleen aantonen of iemand op het  moment  van  de  testafname  besmet  is.  Niet  of  iemand  eerder  besmet  is  geweest. Hoeveel  mensen  inmiddels  besmet  zijn  geweest  en  een  infectie  met  het  coronavirus hebben doorgemaakt, is daardoor onduidelijk. De bloedtest laat zien of iemand antistoffen heeft tegen het coronavirus. De bloedtest wordt op verschillende locaties in de provincie Limburg uitgevoerd. U kunt tijdens het maken van de afspraak aangeven wat uw voorkeurslocatie is voor de bloedtest.
online vragenlijst

Veel verschillende factoren hebben gezorgd voor de snelle verspreiding van het coronavirus in Limburg en het is nog onduidelijk welke factoren dit precies zijn. De online vragenlijst probeert hier inzicht in te geven. De vragen gaan onder andere over uw gezondheid op dit moment, activiteiten waarbij u mogelijk in aanraking bent gekomen met het coronavirus, en het in acht nemen van de coronamaatregelen. Het invullen van de lijst duurt ongeveer 35 minuten. U kunt tussentijds stoppen en op een later moment verder gaan.

informatiebrief voor deelnemers
Als u wilt meedoen met het Corona Onderzoek Limburg lees dan de informatiebrief voor deelnemers goed door.
veel gestelde vragen en antwoorden

Wat betekent het hebben van antistoffen?

Antistoffen zijn eiwitten die in mensen worden gemaakt als reactie op een infectie met een virus. Antistoffen kunnen zich binden aan het virus en deze onschadelijk maken. Antistoffen worden gemaakt door specifieke cellen. Na het onschadelijk maken van het virus door de antistoffen, blijven deze cellen vaak bestaan en vormen dan een soort beschermend geheugen. Het hebben van antistoffen is dus een teken dat u in aanraking bent gekomen met het virus. Bij een nieuwe infectie kunnen ze het virus dan direct onschadelijk maken en verwijderen. Je bent dan immuun voor dat specifieke virus. Hoe lang de antistoffen aanwezig blijven na de eerste infectie en of ze opnieuw gemaakt worden bij een nieuwe infectie moet onderzocht worden. Dit wordt dus ook nog onderzocht voor het coronavirus.

Antistoffen zijn maar één onderdeel van het menselijk afweersysteem. Naast antistoffen zijn er zogeheten T-cellen en geheugencellen. T-cellen zijn witte bloedcellen die proberen de infectie de kop in te drukken, voordat er antistoffen zijn gemaakt. Het lijkt erop dat bij mild verlopende infecties met het coronavirus dit goed lukt. Ten slotte zijn er de geheugencellen. Wanneer het virus een tweede keer binnendringt worden deze geheugencellen geactiveerd, waardoor opnieuw antistoffen en T-cellen worden gemaakt. Hierdoor worden mensen bij een tweede infectie niet of minder erg ziek. Het is nog onduidelijk of het immuunsysteem ook op deze manier werkt bij het coronavirus.

Waarom kan ik meedoen aan het onderzoek?

Iedereen die in de provincie Limburg woont en 18 jaar of ouder is mag (gratis) meedoen aan de bloedtest en het online vragenlijstonderzoek. De provincie Limburg heeft dit mogelijk gemaakt om haar inwoners tegemoet te komen in de sterke wens te weten of er besmetting en/of een doorgemaakte infectie heeft plaatsgevonden met het coronavirus. De GGD voert deze bloedtesten uit en heeft een online vragenlijst ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de grote verspreiding van het virus in Limburg.

Tot wanneer kan ik meedoen aan het onderzoek?

Het onderzoek is tijdelijk beschikbaar via de website van de GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg. Wanneer het beoogt aantal deelnemers is bereikt wordt het onderzoek gesloten en kunt u niet meer deelnemen. Er kunnen in totaal 10.000 mensen meedoen aan het onderzoek. Nadat de eerste 10.000 mensen zich hebben aangemeld, dat wil zeggen dat ze zich via de website hebben aangemeld voor het onderzoek, wordt de aanmelding gesloten.

Andere mensen (maximaal 3.000) kunnen zich dan nog steeds aanmelden voor de reservelijst.

Als een persoon (van de oorspronkelijke 10.000) toch liever niet wil meedoen, dan zal de persoon die zich als eerste heeft aangemeld voor de reservelijst worden uitgenodigd voor het onderzoek.

Moet ik betalen om mee te doen of krijg ik een vergoeding?

U hoeft niets te betalen voor de bloedtest, deze is gratis. U krijgt geen vergoeding om mee te doen. Wel krijgt u de uitslag van de bloedtest en weet u dus of u antistoffen heeft.

Waarom is het nodig mijn persoonsgegevens in te vullen?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het onderzoek en om de uitslag van de bloedtest aan u door te geven. Meer informatie over privacy en bescherming van uw persoonsgegevens vindt u hier op onze website.

Moet ik mijn huisarts laten weten dat ik meedoe? Wordt de uitslag van de bloedtest aan mijn huisarts gemeld?

U mag zelf kiezen of u uw huisarts laat weten dat u meedoet aan dit onderzoek. De GGD meldt de uitslag van de bloedtest niet aan uw huisarts. U kunt wel altijd zelf de uitslag melden bij uw huisarts.

Wat zijn de risico's als ik meedoe?

Er zijn geen risico's verbonden aan uw deelname. Een bloedafname kan als onprettig worden ervaren en soms kan een bloeduitstorting of blauwe plek ontstaan. Dit laatste geldt extra als u antistollingsmedicijnen gebruikt.

Kan ik tussentijds stoppen met het onderzoek?

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt op ieder moment besluiten om te stoppen met het onderzoek zonder daarvoor een reden te hoeven geven.

Hoe kan ik een afspraak maken voor de bloedtest?

Binnen vier weken na uw aanmelding wordt u gebeld door een medewerker van ons callcenter. Van deze medewerker ontvangt u mondeling informatie over het onderzoek én heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Wanneer u daarna interesse heeft om met het onderzoek mee te doen, wordt tijdens het telefoongesprek een afspraak ingepland voor de bloedtest naar antistoffen op een van de locaties (Venlo, Maastricht, Landgraaf of Urmond).

Wat moet ik meenemen naar de afspraak voor de bloedtest?

Het is van belang dat u een identiteitsbewijs meeneemt naar de priklocatie. U wordt gevraagd zich te legitimeren en ter controle zal uw BSN worden gevraagd.

Hoe lang duurt het voordat de testuitslag bekend is?

Het duurt drie weken voordat de testuitslag aan u kan worden medegedeeld. U ontvangt van de GGD een e-mail met de testuitslag.

Wat betekent het dat de uitslag van mijn bloedtest positief is?

Dit bekent dat u WEL antistoffen heeft en dat u besmet bent geweest met het nieuwe Coronavirus. Dit betekent niet dat u:

  • niet opnieuw besmet kunt raken
  • voor altijd immuun bent.

Er wordt nog via andere onderzoeken onderzocht of het hebben van antistoffen ook betekent dat u het virus niet meer kunt krijgen en dat u hier niet meer ziek van kunt worden. Het hebben van antistoffen geeft dus geen garantie dat u niet meer ziek kunt worden of besmettelijk kunt zijn.

Voor u blijven dezelfde maatregelen gelden als voor anderen die geen antistof test hebben gedaan.

Wat betekent het dat de uitslag van mijn bloedtest negatief is?

Dit betekent dat u GEEN antistoffen heeft tegen het nieuwe Coronavirus. Dit bekent dat u:

  • niet besmet bent geweest OF
  • (nog) geen antistoffen heeft ontwikkeld OF
  • de antistoffen alweer verdwenen zijn uit uw bloed

Het ontwikkelen van antistoffen na een besmetting kost tijd. Het is mogelijk dat u de bloedtest heeft gedaan voordat u voldoende antistoffen heeft ontwikkeld waardoor ze (nog) niet zichtbaar zijn voor de test.

Uit recent onderzoek blijkt dat de antistoffen mogelijk niet lang in uw bloed aanwezig blijven. Hierdoor is het mogelijk dat u wel besmet bent geweest met het coronavirus, maar dat dit een langere tijd geleden was waardoor u nu geen antistoffen meer in uw bloed heeft.

Voor u blijven dezelfde maatregelen gelden als voor anderen die geen antistof test hebben gedaan.

Kan ik opnieuw corona krijgen ook al vinden jullie antistoffen in mijn bloed?

Ja, ondanks de aanwezigheid van antistoffen kunt u opnieuw besmet raken met het coronavirus. Hoe lang de antistoffen aanwezig blijven na de eerste infectie en of ze opnieuw gemaakt worden bij een nieuwe infectie moet nog onderzocht worden. Het blijft daarom belangrijk om de maatregelen te volgen.

Waar kan ik terecht met vragen over het onderzoek?

Heeft u nog vragen over het onderzoek die hierboven niet beantwoord zijn kunt u contact opnemen met de Corona informatielijn van de GGD Zuid Limburg (bereikbaar 7 dagen in de week van 08.00 uur tot 20.00 uur).

  088 - 880 50 05

Resultaten Corona Onderzoek Limburg 
Deze factsheet (PDF) beschrijft de eindresultaten van het onderzoek naar antistoffen tegen het coronavirus in Limburg. Doel is om inzicht te krijgen in de factoren die hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het coronavirus in Limburg.