GGD

informatie voor leerkrachten, gastouders en medewerkers kinderopvang

Werkt u op een school, kinderopvang of als gastouder in onze regio en bent u op zoek naar informatie over het coronavirus, dan bent u hier op het juiste adres. Hier vindt u onder andere contactgegevens van onze GGD specifiek gericht op scholen, kinderopvang en gastouders. Ook vindt u hier de meest recente procedures en maatregelen over corona.

Het doel van deze pagina is om scholen, kinderopvang en gastouders snel en duidelijk te informeren over waar zij met vragen terecht kunnen en waar zij antwoorden van veel voorkomende vragen kunnen vinden. 
 
scholen en kinderopvang

Scholendesk en scholenteam

Onze scholendesk is het eerste aanspreekpunt voor scholen, kinderopvang en gastouders. De scholendesk is onderdeel van het scholenteam van onze GGD. Binnen het scholenteam werken verschillende onderdelen nauw samen, onder andere jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en het team bron- en contactonderzoek. Het scholenteam wordt gevormd door artsen, verpleegkundigen, coördinatoren, doktersassistentes en medewerkers bron- en contact onderzoek. Het scholenteam benaderd scholen proactief in het kader van preventieve maatregelen. Dat kan gaan van de maximale grootte van groepen tot aan wat te doen bij besmettingen.

De scholendesk, onderdeel van het scholenteam, voert het bron- en contactonderzoek uit binnen de school, kinderopvang en gastouders. Tevens ondersteunt het bij vragen rondom coronabesmettingen. Het scholenteam kan ook nazorg bieden als er vragen of problemen ontstaan als gevolg van corona besmettingen binnen de school of kinderopvang. Zo werken we samen aan de veiligheid voor kinderen en medewerkers binnen de scholen en kinderopvang.

 

Heeft u vragen?

Als school, kinderopvang of gastouder kunt u contact opnemen:

  • Telefonisch via 088 - 90 08 957
  • Per e-mail: scholen-opvang@vrln.nl

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar

Maandag tot en met vrijdag 08:30 - 17:00

Zaterdag en zondag 09:00 - 17:00

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsoverzicht

Via ons bereikbaarheidsoverzicht kunt u zien hoe u ons kunt bereiken bij vragen over:
  1. corona (algemeen)
  2. bron- en contactonderzoek
  3. een besmetting op school
  4. testafspraken kinderen en medewerkers scholen en kinderopvang

 

 

Testen van medewerkers en kinderen

Hieronder vindt u informatie over het testen van leerkrachten, medewerkers kinderopvang, gastouders en kinderen.

Leerkrachten en medewerkers kinderopvang

Leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang kunnen met voorrang getest worden op het coronavirus. 
Leraren en medewerkers van de kinderopvang die met voorrang een testafspraak willen maken, kunnen dit alleen telefonisch doen door te bellen naar: 0800-8101.

Gastouders

Ook gastouders kunnen met voorrang getest worden op het coronavirus. Gastouders krijgen via het gastouderbureau een voorrangsverklaring. Als dat niet mogelijk is kunt u terecht bij de brancheorganisatie Nysa. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Gastouders met een voorrangverklaring kunnen bellen naar het nummer 0800 – 8101 voor het maken van een testafspraak.

Kinderen

Kinderen worden bij de teststraten getest met een PCR-test. Met een wattenstaafje wordt er wat slijm uit de keel- en neusholte weggenomen. Bij kinderen t/m 12 jaar is de neusafname minder diep dan gebruikelijk bij volwassenen. Deze minder diepe afnametechniek is niet pijnlijk en minder belastend voor kinderen dan de diepe afname zoals bij volwassenen.

Bij het testen van kinderen wordt uitgebreid de tijd genomen. We proberen de kinderen zo veel mogelijk op hun gemak te stellen. Lukt het niet of wil het kindje echt niet, dan wordt er geen test afgenomen. In uitzonderingsgevallen wordt alleen in de mond getest, de testuitslag is dan echter minder betrouwbaar. Kinderen worden nooit gedwongen tot een testafname. Over het algemeen verloopt het testen van kinderen zonder problemen en hebben de kinderen er weinig last van. Na het testen ontvangen de kinderen een dapperheidsdiploma.

Bijzonderheden bij kinderen jonger dan 3 maanden:
- bij klachten die op Covid-19 zouden kunnen wijzen, verwijzen wij naar de huisarts voor een testafname.
- bij een quarantaineadvies, zonder klachten, adviseren wij om niet te laten testen maar 10 dagen in quarantaine te gaan.

Voorlichtingsfilm voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar over het testen van kinderen
Filmpje 'Coronatest getest door Floor en Milou'

Zelftesten

Na een positieve zelftest adviseren we zo snel mogelijk contact op te nemen met de GGD via nummer: 088-1191940. Na het registreren van enkele gegevens zal er dan op korte termijn contact opgenomen worden voor het uitvoeren van het bron – en contactonderzoek” en advies t.a.v. isolatie en quarantaine. Mocht de (PCR) test bij de GGD teststraat daarna negatief zijn, neem dan opnieuw contact op via hetzelfde nummer. Afhankelijk v.d. situatie worden de maatregelen dan aangepast. 

Meer informatie over testen: 

 

 
 
Positief geteste leerling of medewerker

Wat moet u doen als u een melding krijgt van een positieve uitslag van een medewerker of kind?

Bij één of twee positief geteste medewerkers of kinderen binnen één klas of groep is het niet noodzakelijk om contact op te nemen met de scholendesk. 

  • De positief geteste medewerker of kind blijft thuis en er zal met hen contact opgenomen worden voor het bron- en contactonderzoek.
  • U stelt de overige ouders en werknemers op de hoogte van de besmetting in de klas of groep, zodat men alert is op klachten die passen bij het coronavirus. Bij klachten blijft het kind of medewerker thuis en maakt een afspraak bij de GGD om zich te laten testen. 
  • In het geval van een positieve zelftest adviseert u diegene om thuis te blijven, een afspraak te maken bij de GGD voor een PCR test en contact op te nemen met de GGD.

Bij drie of meer positief geteste medewerkers of kinderen binnen een klas of groep, is het belangrijk om als schoolbestuur of kinderopvang contact op te nemen met de scholendesk. Er zal dan samen met u op basis van de beschikbare informatie een advies op maat worden gegeven. Dit geld ook voor het voortgezet onderwijs. Het doel van dit overleg is nagaan of er een vermoeden is op virusoverdracht binnen de klas.


Wat kunt u doen, wanneer u een melding heeft ontvangen over een besmet kind of medewerker op het moment dat de GGD nog geen definitief advies kan geven?

Deze situatie kan zich voordoen bij 1 of meer positieve zelftesten, buiten de bereikbaarheidstijden van de scholendesk of als het bron- en contactonderzoek (BCO) nog niet gestart of afgerond is. 

In een dergelijk geval blijft het positief geteste kind of medewerker thuis. Sinds 20-09-2021 heeft doorgang van de onderwijsactiviteiten meer prioriteit gekregen. Bij klachten (passende bij corona) blijft het advies voor kinderen of medewerkers om thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD. De overige kinderen en medewerkers, zonder klachten, uit de klas mogen naar school komen. Bij drie of meer positief geteste kinderen of medewerkers in één klas of groep neemt u contact op met de scholendesk van onze GGD voor advies op maat. 

Voor scholen binnen het voorgezet onderwijs vragen wij u om het advies van de GGD af te wachten. In deze settingen is een volledig bron- en contactonderzoek nodig om advies te geven t.a.v. de te nemen maatregelen op school.


Tip voor het voortgezet onderwijs

Bespreek met leerlingen in het voortgezet onderwijs wat er van ze verwacht wordt als iemand uit de klas positief getest is. Het is belangrijk dat leerlingen zelf weten wie hun nauwe contacten zijn. Ze moeten dus onthouden naast wie ze in de klas hebben gezeten (vooral belangrijk bij wisselende samenstellingen) en met wie ze hebben samengewerkt in een groep. Hierbij is het handig als iedereen - waar mogelijk - zoveel mogelijk naast dezelfde klasgenoten zit. 

Actuele algemene maatregelen

De up to date informatie over de maatregelen kunt u terug vinden op:

Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs

We begrijpen dat de versoepelingen nieuwe vragen en dilemma's opleveren. We denken ook de komende periode weer graag met u mee. Heeft u vragen of wilt u advies over de situatie op uw school? Neem dan contact op met ons team.

Contactgegevens scholendesk

Telefoon: 088 - 900 89 57
Mail: scholen-opvang@vrln.nl

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar

Maandag tot en met vrijdag 08:30 - 17:00

Zaterdag en zondag 09:00 - 17:00