GGD

informatie voor leerkrachten, gastouders en medewerkers kinderopvang

Werkt u op een school, kinderopvang of als gastouder in onze regio en bent u op zoek naar informatie over het coronavirus, dan bent u hier op het juiste adres. Hier vindt u onder andere contactgegevens van onze GGD specifiek gericht op scholen, kinderopvang en gastouders. Ook vindt u hier de meest recente procedures en maatregelen over corona.

Het doel van deze pagina is om scholen, kinderopvang en gastouders snel en duidelijk te informeren over waar zij met vragen terecht kunnen en waar zij antwoorden van veel voorkomende vragen kunnen vinden. 
 
scholen en kinderopvang

Scholendesk en scholenteam

Onze scholendesk is het eerste aanspreekpunt voor scholen, kinderopvang en gastouders. De scholendesk is onderdeel van het scholenteam van onze GGD. Binnen het scholenteam werken verschillende onderdelen nauw samen, onder andere jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en het team bron- en contactonderzoek. Het scholenteam wordt gevormd door artsen, verpleegkundigen, coördinatoren, doktersassistentes en medewerkers bron- en contact onderzoek. Het scholenteam benaderd scholen proactief in het kader van preventieve maatregelen. Dat kan gaan van de maximale grootte van groepen tot aan wat te doen bij besmettingen.

De scholendesk, onderdeel van het scholenteam, voert het bron- en contactonderzoek uit binnen de school, kinderopvang en gastouders. Tevens ondersteunt het bij vragen rondom coronabesmettingen. Het scholenteam kan ook nazorg bieden als er vragen of problemen ontstaan als gevolg van corona besmettingen binnen de school of kinderopvang. Zo werken we samen aan de veiligheid voor kinderen en medewerkers binnen de scholen en kinderopvang.

 

Heeft u vragen?

Als school, kinderopvang of gastouder kunt u contact opnemen:

  • Telefonisch via 088 - 90 08 957 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur)
  • Per e-mail: scholen-opvang@vrln.nl
Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsoverzicht

Via ons bereikbaarheidsoverzicht kunt u zien hoe u ons kunt bereiken bij vragen over:
  1. corona (algemeen)
  2. bron- en contactonderzoek
  3. een besmetting op school
  4. testafspraken kinderen en medewerkers scholen en kinderopvang

 

 

Testen van medewerkers en kinderen

Hieronder vindt u informatie over het testen van leerkrachten, medewerkers kinderopvang, gastouders en kinderen.

Leerkrachten en medewerkers kinderopvang

Leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang kunnen met voorrang getest worden op het coronavirus. 
Leraren en medewerkers van de kinderopvang die met voorrang een testafspraak willen maken, kunnen dit alleen telefonisch doen door te bellen naar: 0800-8101.

Gastouders

Ook gastouders kunnen met voorrang getest worden op het coronavirus. Gastouders krijgen via het gastouderbureau een voorrangsverklaring. Als dat niet mogelijk is kunt u terecht bij de brancheorganisatie Nysa. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Gastouders met een voorrangverklaring kunnen bellen naar het nummer 0800 – 8101 voor het maken van een testafspraak.

Kinderen

Kinderen worden bij de teststraten getest met een PCR-test. Met een wattenstaafje wordt er wat slijm uit de keel- en neusholte weggenomen. Bij kinderen t/m 12 jaar is de neusafname minder diep dan gebruikelijk bij volwassenen. Deze minder diepe afnametechniek is niet pijnlijk en minder belastend voor kinderen dan de diepe afname zoals bij volwassenen.

Bij het testen van kinderen wordt uitgebreid de tijd genomen. We proberen de kinderen zo veel mogelijk op hun gemak te stellen. Lukt het niet of wil het kindje echt niet, dan wordt er geen test afgenomen. In uitzonderingsgevallen wordt alleen in de mond getest, de testuitslag is dan echter minder betrouwbaar. Kinderen worden nooit gedwongen tot een testafname. Over het algemeen verloopt het testen van kinderen zonder problemen en hebben de kinderen er weinig last van. Na het testen ontvangen de kinderen een dapperheidsdiploma.

Bijzonderheden bij kinderen jonger dan 3 maanden:
- bij klachten die op Covid-19 zouden kunnen wijzen, verwijzen wij naar de huisarts voor een testafname.
- bij een quarantaineadvies, zonder klachten, adviseren wij om niet te laten testen maar 10 dagen in quarantaine te gaan.

Voorlichtingsfilm voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar over het testen van kinderen
Filmpje 'Coronatest getest door Floor en Milou'

Zelftesten

Na een positieve zelftest adviseren we zo snel mogelijk contact op te nemen met de GGD via nummer: 088-1191940. Na het registreren van enkele gegevens zal er dan op korte termijn contact opgenomen worden voor het uitvoeren van het bron – en contactonderzoek” en advies t.a.v. isolatie en quarantaine. Mocht de (PCR) test bij de GGD teststraat daarna negatief zijn, neem dan opnieuw contact op via hetzelfde nummer. Afhankelijk v.d. situatie worden de maatregelen dan aangepast. 

Meer informatie over testen: 

 

 
 
Positief geteste leerling of medewerker

Positieve testuitslag

Positieve zelftest? Volg de informatie en regels op positieve zelftest.
Bij een positieve testuitslag kan men de isolatieduur bepalen en meer informatie vinden op: 

Informeer de ouders van de overige kinderen over de besmettingen, hiervoor kan men gebruik maken van de volgende brieven: 

Een negatieve zelftest maar wel aanhoudende klachten? Dan is het belangrijk om een volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Indien dan opnieuw negatief getest, is geen nieuwe (zelf)test meer nodig en wordt ervan uitgegaan dat de klachten niet door corona worden veroorzaakt. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een afspraak te maken bij de GGD.

Contact scholendesk

Gezien het aantal hoge besmettingen zal het niet mogelijk zijn om bij elke besmetting contact op te nemen met de GGD of andersom. 

U kunt contact opnemen met de scholendesk:
- Bij vragen of onduidelijkheden over het te voeren beleid
- Indien u merkt dat men zich slecht aan de coronamaatregelen houdt
- Indien u overweegt een grootschalige gezamenlijke activiteit te organiseren binnen de school
- Indien u overweegt volledig over te gaan op thuisonderwijs door het hoge aantal besmettingen

Neem als school of kinderopvang altijd direct contact op met de GGD bij één van onderstaande situaties:
- Een groep of klas met veel kwetsbare kinderen
- Een uitbraak waarbij er meerdere kinderen of medewerkers ernstiger ziek zijn of als een kind in het ziekenhuis is opgenomen als gevolg van corona
- Een uitbraak met (dreigende) onrust onder ouders, medewerkers of media
- Een uitbraak na een grootschalige gezamenlijke activiteit binnen de school

De scholendesk is voor medewerkers van scholen, kinderopvang en gastouders bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur, op telefoonnummer 088 – 9008 957 en per mail via: scholen-opvang@vrln.nl.