GGD

informatie voor leerkrachten en medewerkers kinderopvang

Werkt u op een school of kinderopvang in onze regio en bent u op zoek naar informatie over het coronavirus, dan bent u hier op het juiste adres. Hier vindt u onder andere contactgegevens van onze GGD specifiek gericht op scholen en kinderopvang. Ook vindt u hier de meest recente procedures en maatregelen over corona.

Het doel van deze pagina is om scholen en de kinderopvang snel en duidelijk te informeren over waar zij met welke vragen terecht kunnen en vaak voorkomende vragen snel te beantwoorden.
 
scholen en kinderopvang

Scholendesk en scholenteam

Onze scholendesk is het eerste aanspreekpunt voor scholen en kinderopvang bij vragen omtrent coronabesmettingen binnen de school of kinderopvang. De scholendesk is onderdeel van het scholenteam van onze GGD. Binnen het scholenteam werken verschillende onderdelen nauw samen, onder andere jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en het team bron- en contactonderzoek. Het scholenteam wordt gevormd door artsen, verpleegkundigen, coördinatoren, doktersassistentes en medewerkers bron- en contact onderzoek. Het scholenteam benaderd scholen proactief in het kader van preventieve maatregelen. Dat kan gaan van grootte van groepen tot aan wat te doen bij eventuele besmettingen.

De scholendesk, onderdeel van het scholenteam, voert het bron- en contactonderzoek uit binnen de school of kinderopvang en ondersteunt bij vragen rondom corona besmettingen. Het scholenteam kan ook nazorg bieden als er vragen of problemen ontstaan als gevolg van corona besmettingen binnen de school of kinderopvang. Zo werken we samen aan de veiligheid voor kinderen en medewerkers binnen de scholen en kinderopvang.

Heeft u vragen?

Als uw school of kinderopvang vragen heeft, neem dan contact met ons op:

•    Telefonisch via 088 - 90 08 957
•    Per e-mail: scholen-opvang@vrln.nl

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsoverzicht

Via ons bereikbaarheidsoverzicht kunt u zien hoe u ons kunt bereiken bij vragen over:
 1. corona (algemeen)
 2. bron- en contactonderzoek
 3. een besmetting op school
 4. testafspraken kinderen en medewerkers scholen en kinderopvang

 

 

Testen van medewerkers en kinderen

Hieronder vindt u informatie over het testen van leerkrachten, medewerkers kinderopvang en kinderen.

Leerkrachten en medewerkers kinderopvang

Leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang kunnen met voorrang getest worden op het coronavirus. 
Leraren en medewerkers van de kinderopvang die met voorrang een testafspraak willen maken, kunnen dit alleen telefonisch doen door te bellen naar: 0800-8101.

Kinderen

Kinderen worden bij de teststraten getest met een PCR-test. Met een wattenstaafje wordt er wat slijm uit de keel- en neusholte weggenomen. Bij kinderen t/m 12 jaar is de neusafname minder diep dan gebruikelijk bij volwassenen. Deze minder diepe afnametechniek is niet pijnlijk en minder belastend voor kinderen dan de diepe afname zoals bij volwassenen.

Bij het testen van kinderen wordt uitgebreid de tijd genomen. We proberen de kinderen zo veel mogelijk op hun gemak te stellen. Lukt het niet of wil het kindje echt niet, dan wordt er geen test afgenomen. In uitzonderingsgevallen wordt alleen in de mond getest, de testuitslag is dan echter minder betrouwbaar. Kinderen worden nooit gedwongen tot een testafname. Over het algemeen verloopt het testen van kinderen zonder problemen en hebben de kinderen er weinig last van. Na het testen ontvangen de kinderen een dapperheidsdiploma.

Bijzonderheden bij kinderen jonger dan 3 maanden:
- bij klachten die op Covid-19 zouden kunnen wijzen, verwijzen wij naar de huisarts voor een testafname.
- bij een quarantaineadvies, zonder klachten, adviseren wij om niet te laten testen maar 10 dagen in quarantaine te gaan.

Voorlichtingsfilm voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar over het testen van kinderen
Filmpje 'Coronatest getest door Floor en Milou'

Zelftesten

Na een positieve zelftest adviseren we zo snel mogelijk contact op te nemen met de GGD via nummer: 088-1191940. Na het registreren van enkele gegevens zal er dan op korte termijn contact opgenomen worden voor het uitvoeren van het bron – en contactonderzoek” en advies t.a.v. isolatie en quarantaine. Mocht de (PCR) test bij de GGD teststraat daarna negatief zijn, neem dan opnieuw contact op via hetzelfde nummer. Afhankelijk v.d. situatie worden de maatregelen dan aangepast. 

Meer informatie over testen: 

 

 
 
Positief geteste leerling of medewerker

Wat moet u doen als u een melding krijgt van een positieve uitslag van een leerkracht, medewerker kinderopvang of leerling?

Bij een of meerdere positief geteste kinderen of medewerkers is het belangrijk dat in eerste instantie de kinderopvang of het schoolbestuur contact opneemt  met ons om het stappenplan en de te nemen maatregelen te bespreken. 


Wat kunt u doen, wanneer u een melding heeft ontvangen over een besmet kind of medewerker op het moment dat de GGD nog geen definitief advies kan geven?

Deze situatie kan zich voordoen als het Bron- en contactonderzoek (BCO) nog niet is afgerond of als de scholendesk tijdelijk niet bereikbaar is.

In een dergelijk geval adviseren wij basisscholen de betreffende klas/groep uit voorzorg thuis te laten, omdat er mogelijk blootstelling aan het coronavirus is geweest.U kunt de betreffende ouders, kinderen of medewerkers erover informeren dat de GGD een definitief advies gaat geven, als het Bron- en contactonderzoek volledig is afgerond.Het kan voorkomen dat er sprake was van een besmetting binnen de groep of klas, maar dat na onderzoek door de GGD quarantaine en testen niet nodig blijkt.

Voor scholen binnen het voorgezet onderwijs vragen wij u om het advies van de GGD af te wachten. In deze settingen is een volledig bron- en contactonderzoek nodig om advies te geven t.a.v. de te nemen maatregelen op school.


Hoe bepaald de GGD wie er welke maatregelen moeten volgen?

Contacten en quarantaine 
Bij een besmetting op school worden bij het bron- en contactonderzoek de volgende contacten onderscheiden, zie ook website rijksoverheid.  

 • Nauwe contacten:
  PO: in de meeste gevallen alle leerlingen en de leerkracht van de klas. Indien binnen een klas ook cohortering plaatsvindt kunnen er uitzonderingen worden gemaakt.
  VO:  leerlingen met wie de positief geteste persoon veel contact heeft gehad. Denk aan leerlingen die naast elkaar zitten, die in pauzes veel met elkaar omgaan of leerlingen die in groepen samenwerken. Waar voor nauwe contacten eerder gold 'opgeteld 15 minuten in 24 uur, binnen 1,5m', wordt in deze situatie op VO-scholen dit niet meer op deze manier uitgevraagd. Nauwe contacten gaan in quarantaine en kunnen vanaf dag 5 na het laatste contact met de positief geteste persoon een test doen. Nauwe contacten doen een antigeensneltest of een PCR-test. Is deze test negatief, dan mogen ze uit quarantaine.
 • Overige contacten:
  PO: in de praktijk, bij goede cohortering, zijn dit vaak medewerkers die met elkaar hebben vergaderd of kinderen die langere tijd, in verschillende cohorten op afstand (>1,5m) in dezelfde ruimte hebben gezeten.
  VO: leerlingen met wie de positief geteste persoon les heeft gehad, maar waarbij geen nauw contact is geweest. Overige contacten hoeven niet in quarantaine. We adviseren overige contacten om op dag 5 een extra zelftest te doen, naast de zelftest die twee keer per week wordt geadviseerd. Is een zelftest positief, dan moet de uitslag gemeld worden aan de GGD zodat er registratie en bron- en contactonderzoek gedaan kan worden.

Tip 
Bespreek met leerlingen wat er van ze verwacht wordt als iemand uit de klas positief getest is. Het is belangrijk dat leerlingen zelf weten wie hun nauwe contacten zijn. Ze moeten dus onthouden naast wie ze in de klas hebben gezeten (vooral belangrijk bij wisselende samenstellingen) en met wie ze hebben samengewerkt in een groep. Hierbij is het handig als iedereen - waar mogelijk - zoveel mogelijk naast dezelfde klasgenoten zit. 

We begrijpen dat de versoepelingen nieuwe vragen en dilemma's opleveren. We denken ook de komende periode weer graag met u mee. Heeft u vragen of wilt u advies over de situatie op uw school? Neem dan contact op met ons team.

Contactgegevens scholendesk

Telefoon: 088 - 900 89 57
Mail: scholen-opvang@vrln.nl