GGD

GGD Limburg-Noord

De GGD staat voor Gemeenschappelijke GezondheidsDienst. Onze kernactiviteit is het bevorderen van de gezondheid met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie).  Wij werken voor ruim 515.400 inwoners, verdeeld over 15 gemeenten: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert.
Telefoonnummer 088 - 11 91 200
onze taakgebieden
  • Advies en Vaccinaties reizigers 
  • Crisisbeheersing
  • Epidemiologie
  • Forensische geneeskunde
  • Gezondheidsbevordering
  • Infectieziektenbestrijding
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Medische Milieukunde
  • Technische Hygiënezorg
  • Toezicht Kwaliteit Kinderopvang
Tarievenlijst

Bekijk hier de tarievenlijst van 2022

Veiligheidsregio Limburg-Noord

De GGD Limburg-Noord is onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). De Veiligheidsregio Limburg-Noord is tevens werkgever voor de GHOR en de Brandweer Limburg-Noord.
Organogram VRLN.

Beleidsplan 2020 - 2023