GGD
Geplaatst op: 21-04-2022 om 11:04 uur
Laatst gewijzigd op: 21-04-2022 om 12:15 uur

corona gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij door middel van een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

Klik op onderstaande afbeelding om de vragenlijst te openen of kijk op www.pandemening.nl

Hoe verloopt het onderzoek
Van 21 april tot en met 8 juli 2022 hebben jongvolwassenen door heel Nederland de kans om de online vragenlijst in te vullen. De doelgroep wordt bereikt via verschillende sociale media en de GGD’en. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.
Deelname

Door het invullen van de vragenlijst helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

In onze privacyverklaring leest u hoe de GGD de privacy van deelnemers waarborgt. Daarnaast leest u in de privacyverklaring van GGD-GHOR hoe er landelijk mee om wordt gegaan. Daarnaast is er een regionale privacyverklaring voor de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

Alle GGD'en doen mee!

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar via onze website www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein.

De resultaten geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen.

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl. 
Resultaten
De resultaten van het onderzoek komen in 2023 beschikbaar via onze website www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein. De resultaten worden weergegeven op regioniveau en voor de afzonderlijke gemeenten in onze regio.
Vragen?
Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022?

Dan kunt u contact opnemen met Team Onderzoek van de GGD via onderzoek@vrln.nl of kijk bij de veelgestelde vragen.