GGD

Dossier van uw kind

Vragen over het dossier van uw kind? Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoonnummer 088 - 11 91 111
Geplaatst op: 07-12-2016 om 16:05 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 13:36 uur

Dossier gegevens

De Jeugdgezondheidszorg legt van elk kind een Digitaal Dossier volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierin worden belangrijke zaken over een kind genoteerd, zoals:

  •  lengte
  •  gewicht
  •  de ontwikkelingen van het kind
  •  vragen, op- en aanmerkingen van ouder/verzorger
  •  de door de jeugdgezondheidszorg gegeven adviezen
  •  de voor het kind belangrijke omstandigheden
  •  de contacten met ouder/verzorger en met eventuele hulpverleners die betrokken zijn bij het kind

Bij de onderzoeken en gesprekken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige jeugdgezondheidszorg kunnen vertrouwelijke zaken aan de orde komen. De medewerker kan met de ouder/verzorger bespreken hoe deze gegevens in het dossier worden vermeld. De ouder/verzorger kan het dossier ook inzien. Als blijkt dat er onjuistheden in het dossier staan, kan de ouder/verzorger gebruik maken van zijn correctierecht. Het originele dossier blijft eigendom van Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord.