GGD
Geplaatst op: 08-03-2018 om 14:57 uur
Laatst gewijzigd op: 08-03-2018 om 16:38 uur

Preventieve Logopedie

Goed kunnen praten is heel belangrijk om contact met anderen te kunnen maken. Preventieve logopedie is voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar en richt zich op:

  • het vroegtijdig signaleren van spraak- en taalstoornissen
  • het adviseren bij spraak- en taalstimulering.
  • het verwijzen voor logopedische therapie en/of uitgebreider nader onderzoek.
  • het aanbieden van collectieve voorlichting over logopedische onderwerpen aan ouders/verzorgers, professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs.
  • deskundigheidsbevordering aan professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs.
Logopedie onderzoek

De jeugdarts en/of verpleegkundige van de GGD maakt in overleg met u als ouders/verzorgers een logopedie onderzoek aan bij de logopedist van de GGD wanneer hij/zij twijfels heeft over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind. Dit onderzoek vindt in aanwezigheid van u plaats op het consultatiebureau. U krijgt direct advies op maat van de logopedist.

Ook u kunt als ouders/verzorgers, pedagogische medewerkers en /of leerkrachten een kind aanmelden voor een logopedie onderzoek of een vraag stellen aan de logopedist.

Hoe?

Stuur een email naar logopedie@vrln.nl.
Vermeld in het onderwerp de naam van de gemeente waar het kind woont.
Vermeld in de email uw vraag, de naam van het kind, zijn/haar geboortedatum en het telefoonnummer waar de logopedist u op kan bereiken.

 

Wat kunt u zelf doen?
Voor een goede spraak/taalontwikkeling is het belangrijk dat een kind veel en goede taal hoort in zijn/haar directe omgeving.  Daarom is het belangrijk dat u veel praat tegen het kind, dat u voorleest, samen spelletjes doet en liedjes zingt.