GGD
Geplaatst op: 08-03-2018 om 14:57 uur
Laatst gewijzigd op: 08-03-2018 om 16:38 uur

Preventieve Logopedie

Goed kunnen praten is heel belangrijk om contact met anderen te kunnen maken. Preventieve logopedie is voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar en richt zich op:

  • het vroegtijdig signaleren van spraak- en taalstoornissen
  • het adviseren bij spraak- en taalstimulering.
  • het verwijzen voor logopedische therapie en/of uitgebreider nader onderzoek.
  • het aanbieden van collectieve voorlichting over logopedische onderwerpen aan ouders/verzorgers, professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs.
  • deskundigheidsbevordering aan professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs.
Logopedie onderzoek

Door de aangescherpte coronamaatregelen bieden wij alternatieve manieren aan voor een fysieke afspraak op school of onze GGD locatie. Dit zodat we de kans op besmettingen samen verkleinen. Zo kunt u een telefonisch consult of beeldbellen aanvragen. Voor sommige contactmomenten zijn we genoodzaakt om dit via een alternatieve manier door te laten gaan. Heeft u zorgen over uw kind, neem dan contact met ons op.

De jeugdarts en/of verpleegkundige van de GGD maakt in overleg met u als ouders/verzorgers een logopedie onderzoek aan bij de logopedist van de GGD wanneer hij/zij twijfels heeft over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind. Dit onderzoek vindt in aanwezigheid van u plaats op het consultatiebureau. U krijgt direct advies op maat van de logopedist.

Ook u kunt als ouders/verzorgers, pedagogische medewerkers en /of leerkrachten een kind aanmelden voor een logopedie onderzoek of een vraag stellen aan de logopedist.

Hoe?

Stuur een email naar logopedie@vrln.nl.
Vermeld in het onderwerp de naam van de gemeente waar het kind woont.
Vermeld in de email uw vraag, de naam van het kind, zijn/haar geboortedatum en het telefoonnummer waar de logopedist u op kan bereiken.

 

Wat kunt u zelf doen?
Voor een goede spraak/taalontwikkeling is het belangrijk dat een kind veel en goede taal hoort in zijn/haar directe omgeving.  Daarom is het belangrijk dat u veel praat tegen het kind, dat u voorleest, samen spelletjes doet en liedjes zingt.