GGD

Vaccinaties jeugd

Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen een aantal ziekten. Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt alle kinderen in Nederland tegen 12 ziekten. Dankzij de vaccinaties komen deze ziekten in Nederland nu bijna niet meer voor. 
Telefoonnummer 088 - 11 91 111

Vaccinaties per leeftijd

Bekijk het actuele vaccinatieschema op de website van het Rijksvaccinatieprogramma.

 

Meer informatie

 

Gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM

Het RIVM coördineert het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert dit Rijksvaccinatieprogramma uit en legt vast welke vaccinaties kinderen en jongeren krijgen. Met uw toestemming, wisselen de JGZ en het RIVM de vaccinatiegegevens van uw kind uit samen met de persoonsgegevens.

Hoe vragen wij toestemming?

  • via een brief
  • tijdens een afspraak bij de JGZ
  • voorafgaand aan een vaccinatie
  • via het Ouderportaal

Wie mag toestemming geven?

Degene met het gezag over het kind mag toestemming geven. Meestal zijn dat de ouders of verzorgers, maar soms is dat iemand anders. Vanaf 12 jaar telt de mening van jongeren mee en kan er dus alleen gegevens wisseling plaats vinden als ouders en het kind toestemming geven. Vanaf 16 jaar hoeven alleen jongeren toestemming te geven.

Ieder kind kan gratis alle prikken uit het Rijkvaccinatieprogramma krijgen bij de Jeugdgezondheidszorg. Ook als er geen toestemming is voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens.

Waarom is toestemming belangrijk?

Als er toestemming is gegeven dan weet het RIVM welk kind op welk moment een vaccinatie heeft gekregen. Eventueel kan het RIVM dan een herinnering sturen voor een bepaalde vaccinatie. Ook kunnen ouders en jongeren een vaccinatiebewijs opvragen bij het RIVM. Dit kan later van belang zijn als voor werk of reizen bepaalde vaccinaties verplicht zijn of geadviseerd worden.

Als er een infectieziekte uitbreekt, is het heel belangrijk om te weten hoeveel mensen beschermd zijn. Dan kan het RIVM goed inschatten of er kans is op verspreiding en of speciale maatregelen nodig zijn.

Meer informatie:

Vragen?

Bel naar 088- 11 91 111 of mail naar info.ggd@vrln.nl