GGD

Milieu en GEZONDHEId

Heeft u een milieuvraag? Of wilt u advies over uw leefomgeving en gezondheid? Wij adviseren burgers, gemeenten, scholen en woningbouwstichtingen over het beperken en voorkomen van ongewenste gezondheidseffecten. Ook voor onderzoek kunt u bij ons terecht. Bel of stuur een e-mail naar milieu@vrln.nl.
Telefoonnummer 088 - 119 12 00

Website GGDleefomgeving.nl

De website GGD Leefomgeving is een samenwerking van verschillende GGD regio's.
Hier vind je informatie over leefomgeving en gezondheid:

  • In huis

Lees meer over: Schimmels, Vervuilde lucht, Roken en Isolatie
Lees meer over: Binnenmilieu scholen, Binnenmilieu thuis

  • Vervelende beestjes

Lees meer over: Teken, Bedwantsen, Eikenprocessierupsen, Muizen, Ratten

  • Schadelijke stoffen

Lees meer over: Asbest, Kwik, Koolmonoxide, Lood, Bestrijdingsmiddelen

  • Omgeving

Lees meer over: Bodemvervuiling, Hitte, Veebedrijven, Windmolens, Zwemwater

  • Lucht

Lees meer over: Houtrook, Luchtvervuiling, Rook en roet bij brand

  • Straling

Lees meer over: Telefoons en zendmasten, UV-Straling, Hoogspanningslijnen