GGD

Milieu en GEZONDHEId

Heeft u een milieuvraag? Of wilt u advies over uw leefomgeving en gezondheid? Wij adviseren burgers, gemeenten, scholen en woningbouwstichtingen over het beperken en voorkomen van ongewenste gezondheidseffecten. Ook voor onderzoek kunt u bij ons terecht. Bel of stuur een e-mail naar milieu@vrln.nl.
Telefoonnummer 088 - 119 12 00