GGD

5G

5G is een nieuw mobiel netwerk; de vijfde generatie. Het is de opvolger van het mobiele netwerk dat we nu hebben, 4G (vierde generatie). 5G is een stuk sneller dan 4G. Daarnaast verbetert 5G de dekking op drukke plaatsen. 5G moet ook de toenemende vraag naar mobiele gegevens opvangen en nieuwe toepassingen mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, zelfrijdende auto’s en drones die pakketjes afleveren.
[telefoonnummer] [088 11 90 1200]
Gezondheidseffecten

De elektromagnetische velden van 5G-antennes zijn eigenlijk hetzelfde als die van 4G-antennes. De vraag is vooral of er door 5G meer elektromagnetische velden komen. Neemt onze blootstelling aan elektromagnetische velden toe? En kan dat kwaad? In de nabijheid van hoogspanningslijnen wordt de magneetveldzone bepaald aan de hand van de sterkte van de magnetisch velden rond de hoogspanningslijnen. Sommige wetenschappers denken dat onze blootstelling hieraan toeneemt door de komst van 5G. Zij denken dat, omdat we steeds meer gebruik gaan maken van mobiel internet. Andere wetenschappers verwachten dat onze blootstelling door 5G juist afneemt. Zij denken dat, omdat 5G veel efficiënter werkt.

Het 5G-netwerk moet net als de huidige mobiele netwerken voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Deze blootstellingslimieten bepalen wat de maximale sterkte van elektromagnetische velden is, waaraan mensen blootgesteld mogen worden.

Alle elektromagnetische signalen (van alle antennes, wifi-routers en mobiele telefoons bij elkaar opgeteld, inclusief 5G) dienen onder die blootstellingslimieten te blijven.

Wetenschappelijk onderzoek heeft onder die limiet geen gezondheidseffecten gevonden. In Nederland is de sterkte van het elektromagnetische veld overal lager dan de gestelde blootstellingslimiet. En dat blijft ook zo als er 5G is.

Meer informatie