GGD

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezels zijn niet te zien met het blote oog. Voorbeelden waarin asbest is toegepast zijn isolatieplaten, golfplaten en remvoeringen bij auto’s. Vragen? Stuur een e-mail naar milieu@vrln.nl
Telefoonnummer 088 - 119 12 00
Wanneer komt asbest in de lucht?

Er zijn twee soorten asbest:

  1. Hechtgebonden: Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het materiaal en komen ze alleen vrij wanneer het materiaal wordt beschadigd.
  2. Niet-hechtgebonden: Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de vezels niet goed vast in het materiaal en bestaat de kans dat vezels in de lucht komen. 
Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?
Asbestvezels in voedsel en water geven, voor zover nu bekend, geen gevaar voor de gezondheid. Gezondheidsrisico’s treden alleen op wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Het langdurig inademen van asbestvezels kan op den duur na vele jaren longkanker, longvlies- of buikvlieskanker of stoflongen veroorzaken. Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. Het type asbest dat iemand heeft ingeademd, speelt een rol. Meestal zit er lange tijd tussen het inademen van de vezels en het ziek worden, vaak zo’n dertig á veertig jaar.  
Is asbest in de buitenlucht schadelijk?
Overal in Nederland kan de buitenlucht asbest vezels bevatten door slijtage van asbesthoudend materiaal, zoals remvoeringen van vrachtwagens. De hoeveelheid asbestvezels in de buitenlucht is echter zo klein, dat het gezondheidsrisico ook erg klein is. 
Hoe kan ik het beste omgaan met asbest?
Het is belangrijk om zorgvuldig met asbest om te gaan. Boor, schuur of zaag daarom niet in materiaal waarin asbest is verwerkt. Asbesthoudende vloerbedekking kan men het beste gewoon laten liggen, behalve wanneer het is versleten of beschadigd. Bij beschadiging van asbesthoudend materiaal moeten maatregelen worden genomen. Afhankelijk van de situatie betekent dat afdekken, behandelen (impregneren) of laten verwijderen van het materiaal.