GGD

Bodemverontreiniging

Soms zijn er stoffen in de bodem aanwezig die daar van nature niet thuishoren. Er is dan sprake van bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging kan ontstaan door bijvoorbeeld het storten van chemisch afval. Bij een bodemverontreiniging hoeft niet altijd sprake te zijn van een gezondheidsrisico. Vragen? Bel of stuur een e-mail naar milieu@vrln.nl.
Telefoonnummer 088 - 11 91 200
Geplaatst op: 08-12-2016 om 09:02 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 14:14 uur

Bodemverontreiniging en gezondheid

Wilt u de bodemverontreiniging beoordelen? Let dan op de volgende punten:

  •  De aard van de verontreiniging: Welke stoffen zitten er in de bodem? De ene stof is gevaarlijker voor de gezondheid dan de andere.

  •  De mate van verontreiniging: In welke hoeveelheden zijn de stoffen in de bodem aanwezig? Het gezondheidseffect wordt voor een deel bepaald door de hoeveelheid. 

  •  De contactmogelijkheden met de verontreiniging: Is er contact mogelijk met de stof?  Alleen dan kan een stof een gezondheidseffect veroorzaken. Het lichaam kan op drie manieren met een stof in aanraking komen: via de mond, luchtwegen of via de huid.