GGD

Luchtverontreiniging

Als u lucht inademt, ademt u ook de stoffen in waarmee die lucht vervuild is. Deze stoffen komen direct in aanraking met uw luchtwegen. Dat kan effect hebben op uw gezondheid. Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar milieu@vrln.nl
telefoonnummer 088 - 11 91 200
Geplaatst op: 08-12-2016 om 09:42 uur
Laatst gewijzigd op: 14-07-2020 om 15:02 uur

Als u lucht inademt, ademt u ook de stoffen in waarmee die lucht vervuild is. Deze stoffen komen direct in aanraking met uw luchtwegen. Dat kan effect hebben op uw gezondheid.

 

Gezondheidseffecten op korte termijn:

  • luchtwegklachten zoals hoesten, piepen, kortademigheid, geïrriteerde ogen.

Gezondheidseffecten op langere termijn:

  • ontstaan en verergering van luchtwegklachten (waaronder astma);
  • ontstaan en verergering van hart- en vaatziekten;
  • vroegtijdig overlijden.

 

Krijgt iedereen klachten door vervuilde lucht?
Sommige mensen zijn gevoeliger voor luchtverontreiniging dan andere mensen. Hierdoor krijgen zij eerder gezondheidsklachten. Vooral ouderen, zwangere vrouwen, kinderen en mensen met een hart- en/of vaatziekte of longziekte zijn extra gevoelig voor vervuilde lucht. Bij deze laatste groep treedt dan een verergering van de klachten op. Hun longfunctie vermindert bijvoorbeeld verder of ze krijgen hevigere of meer astma-aanvallen. Ook gezonde mensen kunnen klachten krijgen door vervuilde lucht
Welke stoffen in de lucht kunnen klachten geven?

De belangrijkste stoffen die de lucht vervuilen zijn fijn stof, stikstofdioxide, roet en ozon:

Fijn stof geeft de meeste gezondheidsklachten. Het is een verzamelnaam voor met het oog onzichtbare deeltjes die in de lucht zweven, zoals roet of stukjes autoband. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in de longen terecht kunnen komen en hoe meer schade ze kunnen aanrichten. Ook de samenstelling van de deeltjes is van belang. Het wordt steeds duidelijker dat vooral de roetdeeltjes, afkomstig van het verkeer, schadelijk zijn voor de gezondheid.
Stikstofdioxide ontstaat bij verbranding. In de buitenlucht is het verkeer de belangrijkste bron van stikstofdioxide.
Ozon is een gas dat onder invloed van zonlicht wordt gevormd. De concentratie ozon in de lucht wordt beïnvloed door het weer: bij warm weer met weinig wind kan deze hoog oplopen

 
Gaan gezondheidsklachten door luchtverontreiniging vanzelf weer over?
  • Na een kortdurende blootstelling aan vervuilde lucht verdwijnen bij de meeste mensen de klachten zodra de luchtverontreining afneemt. Bij blootstelling aan hoge concentraties van vervuilde lucht kunnen klachten zo ernstig verergeren dat mensen hierdoor overlijden. Dit komt vrijwel niet voor bij gezonde mensen, maar meestal bij (oudere) mensen die al verzwakt zijn door bijvoorbeeld een hart- of longziekte.
  • Langdurige blootstelling aan verhoogde concentraties fijn stof kan leiden tot een blijvende verlaging van de longfunctie en tot het vaker voorkomen van chronische luchtwegklachten. Verder zijn er aanwijzingen dat dit leidt tot hogere sterfte aan hart- en vaatziekten en longkanker
Meer informatie
Vragen? Stuur een e-mai naar milieu@vrln.nl