GGD GGD Limburg-Noord
Nieuws
Geplaatst op: 10-07-2017 om 10:38 uur
Laatst gewijzigd op: 12-07-2017 om 13:28 uur

Boost aan (Positieve) gezondheid

10 juli, 2017
Het Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei (Netwerk PG) en het Platform Mooi Maasvallei (Platform MM) hebben als gezamenlijke ambitie: het behouden en vergroten van het individueel en collectief geluk in de regio. Positieve Gezondheid wordt gebruikt om in 2020 de droom van het Netwerk PG te realiseren: “Alle organisaties, professionals en inwoners in het Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg vanuit dit concept te laten denken en werken. Zoals het in de collectieve ambitie van het Platform MM is verwoord: “Concrete resultaten boeken en excelleren in puur, leefbaar en gezond door samen doen en communiceren.”

Alles is gezondheid
De regionale pledge voor ‘Alles is gezondheid’ is door meer dan 50 organisaties uit de Noordelijke Maasvallei, waaronder de GGD Limburg-Noord, ondertekend. Deze organisaties verbinden zich op deze wijze aan de doelstelling van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid. De leden van het Platform MM en het Netwerk PG leveren als regionetwerk een bijdrage aan het initiëren, verbinden en aanjagen van initiatieven en activiteiten; zoals het implementeren van Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijken samen met de sociale wijkteams. Ook het Platform 'Weert in Beweging' tekende de pledge 'Alles is gezondheid'.

GGD Limburg-Noord
De GGD Limburg-Noord, lid van het Netwerk PG, helpt om de beweging die ontstaan is in gang te houden. Door actief mee te denken, te inspireren en vooral verbinding te leggen tussen personen, organisaties en initiatieven. Angelique van de Kar: ‘Positieve gezondheid is voor mij: ‘Een andere kijk op gezondheid en mensen; veerkracht, participatie en eigen verantwoordelijkheid. Als professional het andere gesprek aan gaan. Met als vertrekpunt ‘positieve gezondheid’ zijn we samen op weg om de Gezondste Regio 2025 te worden. Een route die we met alle betrokken partijen vorm en inhoud geven, zowel provinciaal, regionaal als lokaal’.