GGD GGD Limburg-Noord
Nieuws
Geplaatst op: 23-10-2018 om 13:48 uur
Laatst gewijzigd op: 23-10-2018 om 14:18 uur

Advies GGD met betrekking tot geitenhouderijen

23 oktober 2018

In Nederland krijgen gemiddeld 14 à 15 op de 1000 mensen longontsteking. In het onderzoek Veehouderij Gezondheid Omwonenden bleek eerder dat een klein deel van deze longontstekingen geassocieerd is met het wonen in de buurt van een geitenhouderij. De nieuwste onderzoeksresultaten bevestigen dit verband tussen longontsteking en wonen in de buurt van een geitenhouderij. De GGD vindt het zorgelijk dat dit signaal wederom aangetoond is, ook omdat de exacte oorzaak hiervan niet duidelijk is.

Gevoelige bestemmingen

Totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de longontsteking en er een gezamenlijke aanpak is, adviseert de GGD uit voorzorg terughoudend te zijn met uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen). Andersom geldt ook dat geadviseerd wordt terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van bestaande geitenhouderijen. Dat betekent dat gemeenten wordt geadviseerd om in hun besluitvorming het risico op longontsteking mee te wegen.

Afstand tot geitenhouderij
Op basis van de onderzoeksresultaten is het risico op longontsteking groter naarmate de afstand tot een geitenbedrijf kleiner is. Tot een afstand van 2 kilometer blijft het risico vergroot. Aanvullend onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in effectieve bronmaatregelen tegen het meer voorkomen van longontstekingen rondom geitenhouderijen.

Vervolgonderzoek
Met dit advies beoogt de GGD geen nieuwe of hogere gezondheidsrisico’s te laten ontstaan, totdat er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Welke maatregelen dat zijn hangt af van het vervolgonderzoek naar de oorzaak van het gevonden verband. Dit wordt pas over ongeveer twee jaar verwacht.

Advies GGD met betrekking tot pluimveebedrijven
De eerdere relatie tussen longontsteking en pluimveehouderijen, gevonden tot een woonafstand van 1 kilometer, wordt in het vervolgonderzoek niet meer gezien. Dat is voor de GGD geen aanleiding om het huidige beleid, om de uitstoot van fijn stof en bacteriën te verlagen, aan te passen. Fijn stof geeft ook andere gezondheidsrisico's dan longontsteking. De GGD is nieuwsgierig of de trend, dat er in de jaren 2014-2016 geen relatie tussen longontsteking en pluimveehouderijen wordt gevonden, de komende jaren doorzet.

Kijk voor meer informatie op de website van Nivel.
Ga voor vragen en antwoorden naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Vragen
Neem bij vragen en/of opmerkingen contact op met team milieu via milieu@vrln.nl.