GGD GGD Limburg-Noord
Nieuws
Geplaatst op: 08-11-2018 om 12:16 uur
Laatst gewijzigd op: 08-11-2018 om 13:13 uur

Aantal mantelzorgers in Limburg verdubbeld

8 november, 2018

10 november is de dag van de mantelzorg. De GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg-Noord presenteren daarom deze week de resultaten van onderzoek naar ontwikkelingen in mantelzorg in Limburg tussen 2008 en 2016. Hieruit blijkt onder andere dat het aantal mantelzorgers in Limburg is verdubbeld. Ook het aantal overbelaste mantelzorgers is weer toegenomen.

Aantal mantelzorgers in Limburg stijgt sterk
Het aantal mensen dat intensieve mantelzorg geeft in Limburg is flink toegenomen. In 2008/2009 gaf 8% van de volwassen Limburgers mantelzorg, in 2012 12% en in 2016 16%. Dit komt neer op een stijging van 70.000 Limburgers in 2008/2009 naar bijna 150.000 in 2016. Zowel bij mannen als bij vrouwen is sprake van een forse toename. Limburgers van alle leeftijden geven nu veel vaker mantelzorg dan acht jaar eerder. Nog steeds geldt dat mantelzorg het meest wordt gegeven door Limburgers in de leeftijd van 55 tot 64 jaar.

Veel mantelzorgers nog steeds overbelast
Het percentage mantelzorgers dat overbelast is daalde van 17% in 2008/2009 naar 14% in 2016. Maar omdat er zoveel mantelzorgers zijn bijgekomen, is toch het aantal overbelaste mantelzorgers in de totale bevolking toegenomen.

Stijging overbelasting 85-plussers
Een stijging van de overbelasting is te zien bij mantelzorgers in de leeftijd van 19 tot en met 39 jaar en bij 85-plussers. In de leeftijd van 40 tot 84 jaar is er juist een afname van overbelasting. Bij zowel mannen als vrouwen is het percentage overbelaste mantelzorgers licht gedaald.

Ondersteuning mantelzorg aandachtspunt
Naar verwachting zal de behoefte aan mantelzorg in de toekomst door de vergrijzing verder toenemen. Goede ondersteuning van mantelzorgers zal daarom in de toekomst nog belangrijker worden. Gemeenten kunnen hierin het voortouw nemen met voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de verschillende groepen mantelzorgers.

Factsheet

Trends in mantelzorg