GGD GGD Limburg-Noord
Nieuws
Geplaatst op: 26-11-2018 om 09:31 uur
Laatst gewijzigd op: 27-11-2018 om 16:13 uur

Grote stap op weg naar een gezonder Nederland

26 november, 2018

Op vrijdag 23 november presenteerde staatssecretaris Blokhuis het landelijke Preventieakkoord, waarin maatregelen zijn vastgelegd om gezondheidsproblemen aan te pakken. Met dit akkoord wordt een grote stap op weg naar een gezonder Nederland gezet. Meer dan vijftig partijen uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de sport, de overheid en maatschappelijke organisaties hebben concrete doelen afgesproken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik drastisch terug te dringen. Uit cijfers wordt steeds duidelijker dat we moeten investeren in gezondheid en leefstijl in plaats van ziekte en zorg.

Ambities Preventieakkoord
De ambities zijn groot. In 2040 willen de partijen:

  • Een rookvrije generatie. Dit betekent dat in 2040 geen kind meer rookt of ooit nog gaat roken.
  • Dat een kwart minder mensen lijdt aan overgewicht. En dat 40% minder mensen lijden aan ziekten gerelateerd aan obesitas. Zoals diabetes, hart-, vaat-, en leverziekten.
  • Bijna een halvering van het aantal mensen dat overmatig alcohol drinkt. En dat geen zwangere of jongere onder de 18 jaar drinkt.

Met deze maatregelen en geplande activiteiten wordt ingezet op het terugdringen van roken, meer rookvrije ruimten en minder verkoop van sigaretten. En op gezonder eten, minder overmatig alcoholgebruik, meer bewegen en een gezonde leefomgeving. Als GGD streven we ernaar deze thema’s in samenhang aan te pakken. Rekening houdend met sociaaleconomische gezondheidsverschillen, schulden, stress en andere factoren.

Investeren in gezondheid en leefstijl

Gezondheid is meer dan de drie thema’s uit het preventieakkoord, meer dan ziekte en zorg. Het gaat om investeren in gezondheid en leefstijl. In Limburg boeken we gezondheidswinst met de inzet op de beweging en integraal werken aan Limburg Positief Gezond. Gezondheidsresultaten worden voor een belangrijk deel behaald dicht bij mensen, in de regio, in de wijken en door problemen in samenhang aan te pakken. Zo zijn er al tal van activiteiten in onze regio die aansluiten bij de integrale aanpak van preventieve gezondheidszorg. Denk hierbij aan: de gezondste regio in samenwerking met de gezondheidsmakelaar, op weg naar een gezonde leefstijl van jongeren, JOGG, ‘Your coach next door’, rookvrije generatie, gezonde start en Stoptober.

Regionale vertaling
GGD Limburg-Noord geeft samen met gemeenten, onderwijs, de zorg, de sport, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een bijdrage aan dit akkoord. Samen helpen wij de mensen in Noord - en Midden Limburg bij het maken van gezonde keuzes. Het landelijke Preventieakkoord draagt bij aan onze ambitie om van Limburg de gezondste regio in 2025 te maken. Geeft richting aan ons regionale meerjarenbeleidsplan en is input voor de toekomstige Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Een mooie basis om op voort te borduren en regionaal te vertalen.