GGD GGD Limburg-Noord
Nieuws
Geplaatst op: 23-04-2019 om 09:58 uur
Laatst gewijzigd op: 23-04-2019 om 10:34 uur

Limburgers zitten 8 á 9 uur per dag

23 april, 2019

GGD presenteert onderzoeksresultaten

Na een paar zonnige, actieve (buiten)dagen start voor velen vandaag weer de werkweek. Zittend op de stoel, uren achter de computer of in vergaderingen. Sinds enkele jaren is bekend dat veel zitten ongezond is. Steeds vaker wordt zitten het ‘nieuwe roken’ genoemd. Maar hoe zit het met het zitgedrag van de Limburgers? Om hier meer inzicht in te krijgen hebben beide Limburgse GGD’en hier voor de eerste keer onderzoek naar gedaan bij volwassenen en ouderen in de 31 Limburgse gemeenten.


Veel zitten is ongezond
Onafhankelijk van of iemand voldoende sport of beweegt geeft langdurig zitten verschillende gezondheidsrisico’s. Veel zitten gaat samen met een grotere kans op hart-en-vaatziekten, overgewicht en obesitas, diabetes type II, mobiliteitsklachten en mentale stoornissen zoals depressies en angststoornissen.

Vooral werk en televisie kijken leiden tot veel zitten
De tijd die Limburgers zitten is onderzocht door te vragen naar een zestal activiteiten: vervoer (auto, trein of bus), televisie kijken, werk, recreatief gebruik computer of tablet, studie, overige vrije tijd (eten, kletsen, et cetera). Volwassenen (19-64 jaar) zitten gemiddeld 8,8 uur per dag en ouderen (65+) zitten gemiddeld 7,7 uur per dag. In totaal zitten Limburgers (19+) gemiddeld 8,6 uur per dag.
Werk en televisie kijken zijn de activiteiten waarbij het meest wordt gezeten. Volwassenen zitten het langst tijdens werk, ouderen zitten het langst tijdens televisie kijken.

Duidelijke verschillen tussen gemeenten
Er is geen verschil tussen de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg in het aantal uren dat de inwoners zitten, maar wel duidelijk een verschil tussen de Limburgse gemeenten. Volwassenen uit de gemeenten Landgraaf en Voerendaal zitten het langst, volwassenen uit de gemeenten Nederweert en Gulpen-Wittem zitten het kortst. Bij ouderen valt op dat men in de gemeenten Heerlen en Venlo het langst zit en in Weert en Simpelveld het kortst.

Langdurig zitten gaat samen met meer overgewicht
Volwassenen en ouderen hebben een grotere kans op overgewicht en obesitas wanneer men langer zit. Hoeveel iemand zit per dag heeft geen effect op hoe mensen hun kwaliteit van leven beoordelen.

Bewustwording als eerste stap

Dat weinig bewegen kan leiden tot gezondheidsklachten is algemeen bekend. Daarom is er bij preventie veel aandacht voor voldoende intensief bewegen. Dat men niet alleen voldoende moet bewegen maar ook niet veel en langdurig moet zitten is veel minder bekend. Een belangrijke eerste stap is de bewustwording dat langdurig zitten ongezond is. Probeer zitten af te wisselen met staan en bewegen en maak gebruik van actieve vormen van vervoer.

Meer informatie
Factsheet GGD Limburg-Noord
Factsheet GGD Zuid-Limburg