GGD GGD Limburg-Noord
Nieuws
Geplaatst op: 15-04-2019 om 10:48 uur
Laatst gewijzigd op: 15-04-2019 om 14:53 uur

Rapport Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

15 april 2019

RIVM publiceert rapport ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’

In hoeverre worden mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen? Dat is de belangrijkste vraag van het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO). Donderdag 11 april publiceerde het RIVM de uitkomsten van het onderzoek. Omwonenden van bollenvelden krijgen kleine hoeveelheden bestrijdingsmiddelen binnen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk schadelijk is voor de gezondheid.

Waarom is dit onderzocht?
Omwonenden van agrarische percelen in Nederland maken al jarenlang geregeld melding van onder andere misselijkheid of irritaties aan de huid, ogen of bovenste luchtwegen. Ze maken zich zorgen over het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het Kabinet heeft op advies van de Gezondheidsraad een meerjarig blootstellingsonderzoek onder omwonenden van agrarische percelen toegezegd. Dit blootstellingsonderzoek is in opdracht van het RIVM uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam van specialisten op het gebied van landbouw en milieurisico’s.

In de buurt van bollenvelden zijn resten gevonden van bestrijdingsmiddelen in de buitenlucht rond woningen, in het stof op de deurmat en in het huisstof. Daarnaast zijn resten gevonden in de urine van omwonenden, bij volwassenen en bij kinderen. De gehalten van gemeten middelen in de lucht en urine waren niet hoger dan de risicogrenzen. Wel is meer onderzoek nodig naar het risico van alle bestrijdingsmiddelen voor omwonenden.

Er is nog niet onderzocht of omwonenden van fruitteelt in contact komen met bestrijdingsmiddelen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): https://www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/bestrijdingsmiddelen-en-omwonenden-samenvattend-rapport-over-blootstelling-en-mogelijke.

Of neem contact op met team Milieu via milieu@vrln.nl of 088 - 119 12 00.