GGD
Nieuws
Geplaatst op: 10-09-2019 om 14:40 uur
Laatst gewijzigd op: 16-09-2019 om 08:54 uur

Start onderzoek Gezondheidsmonitor Jeugd

Maandag 16 september 2019

Vandaag 16 september tot vrijdag 20 december voeren alle GGD’en in Nederland de Gezondheidsmonitor Jeugd uit. Ook beide Limburgse GGD’en doen aan dit onderzoek mee. De Gezondheidsmonitor Jeugd is een groot onderzoek onder leerlingen van de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. Bijna alle Limburgse middelbare scholen werken mee aan dit onderzoek. Tijdens een lesuur vullen de leerlingen op school een online vragenlijst in over gezondheid, leefstijl, vrije tijd en school.

Input voor gezondheidsbeleid
De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd bieden een overzicht van de gezondheidssituatie van jongeren in Limburg én heel Nederland. Doordat het onderzoek eens in de vier jaar wordt uitgevoerd, worden trends zichtbaar rondom bijvoorbeeld het gebruik van lachgas of het vóórkomen van cyberpesten. Mede op basis van resultaten uit de gezondheidsmonitor wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld door scholen, gemeenten en de overheid om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne (voorzitter Bestuurscommissie GGD Limburg-Noord): "De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn voor ons heel belangrijk. Ze vormen input voor ons beleid. Uit de Gezondheidsmonitor 2015 bleek dat steeds meer jongeren slachtoffer zijn van pesten via social media. Dat is aanleiding geweest voor het opstellen van het strijdplan Delete Cyberpesten. Ik hoop daarom dat de Gezondheidsmonitor Jeugd ook dit jaar door zoveel mogelijk jongeren wordt ingevuld. Zodat we samen aan de slag kunnen met de resultaten!"

Wethouder Leon Geilen (voorzitter stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg): "Alle Zuid-Limburgse gemeenten werken hard om de aanwezige gezondheids-achterstanden in te lopen. Dat doen we door voor kinderen en jongeren betere voorwaarden te scheppen voor een gezonde, veilige en kansrijke toekomst. Bevindingen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd leveren hiervoor een belangrijke bijdrage."

Yvonne Sanders, Campusdirecteur Blariacumcollege Venlo: “Ook het Blariacumcollege doet weer mee aan de Gezondheidsmonitor van de GGD. Op het Blariacumcollege zijn we zeer actief bezig met gezonde voeding in de kantine en rondom sport en bewegen hebben wij het predicaat Gezonde School. De resultaten van de Gezondheidsmonitor zijn voor ons belangrijke input voor het schoolgezondheidsbeleid. Hierdoor worden trends in leefstijl en gezondheid op onze school zichtbaar. Daardoor kunnen we ons gezondheidsbeleid aanpassen aan de behoeftes van leerlingen”.

Rik Verwijlen, Docent Mens en Natuur, Decaan VMBO en Coördinator Sociale Veiligheid CITAVERDE College, Heerlen: “Als school vinden wij het welzijn van onze leerlingen belangrijk, dus geven we aandacht aan preventie. De Gezondheidsmonitor Jeugd biedt ons goede aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Naar aanleiding van de resultaten uit de monitor zijn wij sinds 2010 bezig met de Gezonde School-aanpak. Wij hebben het vignet relaties en seksualiteit. We gaan dit jaar aan de slag met het vignet voeding en welbevinden.”

Gezondheid breder op de kaart
Ook de scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) doen in Noord-Limburg mee aan het onderzoek, zodat ook voor deze groep jongeren het thema gezondheid op de kaart gezet wordt. Leerlingen uit de grensstreek van Zuid-Limburg met België en Duitsland (Euregio Maas-Rijn) sluiten ook aan bij dit onderzoek. Hiermee zijn de resultaten ook te vergelijken met de jeugd uit onze buurlanden.

Onderzoeksresultaten
De resultaten per gemeente zijn halverwege 2020 beschikbaar via de website van de GGD Limburg-Noord (www.ggdlimburgnoord.nl/onderzoek) en de website van de GGD Zuid Limburg (www.gezondheidsatlaszl.nl) en op de landelijke website www.monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jeugd.