GGD
Nieuws
Geplaatst op: 20-04-2020 om 15:34 uur
Laatst gewijzigd op: 28-05-2020 om 13:27 uur

Landelijk onderzoek naar het gedrag van mensen tijdens de coronacrisis

28 mei, 2020

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De maatregelen worden inmiddels gelukkig wat versoepeld. De overheid roept ons via een reeks van maatregelen op om ons aan de maatregelen te houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek dat GGD Limburg-Noord, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Wilt u deelnemen? Dat kan hier t/m 1 juni! Meer informatie over het onderzoek vindt u hieronder.

Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?
De GGD, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact hiervan is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in dit coronatijdperk.

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de overheid daar beleid op ontwikkelen. Zo kijkt de overheid wat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en stelt daarvoor gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat we deze moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit weten, hoe beter we met elkaar het virus onder controle krijgen.

Over welk gedrag gaat het onderzoek?
Mensen wassen nu bijvoorbeeld regelmatig 20 seconden hun handen en houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Maar lukt dat ook altijd? Wat doen maatregelen, zoals zoveel mogelijk thuisblijven, met mensen? Dat willen we graag weten. In het onderzoek stellen we daarom vragen die met ons gedrag te maken hebben. 

Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland
GGD Limburg-Noord voert het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek wordt uitgezet bij panels van verschillende GGD’en en via het openbaar verspreiden van de link naar het vragenlijstenonderzoek, bovenaan dit bericht. Het onderzoek wordt uitgezet bij panels van verschillende GGD’en en via het verspreiden van de link. Meer informatie over het gedragsonderzoek en de resultaten uit de eerste twee rondes vind je hier.