GGD
Nieuws

coronatest bij GGD Limburg-Noord

Update 27-05-2020: Vanaf 1 juni is testen mogelijk voor iedereen met milde klachten. Meer informatie

GGD Limburg-Noord (GGDLN) heeft teststraten ingericht om te testen op corona. Op deze pagina vind je actuele informatie over het testen en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.


Wanneer ben je welkom voor een test bij de GGD?

Wanneer ben je welkom voor een test bij de GGD?

Je bent van harte welkom voor een test bij GGD regio Limburg-Noord, als je behoort tot een van de vastgestelde doelgroepen en één of meer klachten (symptomen) heeft die passen bij de ziekte veroorzaakt door COVID-19.

Vastgestelde doelgroepen buiten ziekenhuizen

Dit betreft zorgmedewerkers werkzaam bij onder andere huisartsenpraktijken, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp, ambulancedienst, verloskundigen en kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor jeugdzorg, abortusklinieken, tand- en mondzorg, paramedische beroepen. 

 • Onderwijs, kinderdagverblijf en gastouders
  - medewerker in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderdagverblijf, medisch kinderdagverblijf,  buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen;
  - personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het onderwijs en kinderopvang.
  - op indicatie van de regionale GGD: kinderen in het basisonderwijs of kinderopvang in het geval van meerdere gevallen van verdenking op coronavirus en na melding van de school en/of kinderopvangorganisatie bij de GGD als er drie of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts.
 • Sport
  - Jeugdtrainers die in aanraking komen met groepen kinderen.
 • Medewerkers handhaving en toezicht (politiemedewerkers, boa's, marechaussee en medewerkers bij dienst justitiële inrichtingen)

 • Mantelzorgers

 • PGB-gefinancierde (in)formele zorgverleners

 • Vrijwilligers in de palliatieve zorg

 • Medewerkers in de WKO-gefinancierde zorg en de jeugdzorg

 • Contactberoepen
  - Medewerkers werkzaam in de persoonlijke verzorging (o.a. kapper, schoonheidsspecialiste), alternatieve geneeswijze (o.a. masseur, acupuncturist, chiropractor) en paramedische sector. Ook rij-instructeurs en medewerkers in tattooshops vallen onder deze groep. 
 • Medewerkers in het OV

Lees meer over de doelgroepen die in aanmerking komen op de website GGD GHOR Nederland of de website van het RIVM.

Wat te doen indien je geen arts heeft of ZZP-er bent?

Neem dan contact op met GGD Limburg-Noord. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 11 91 920. Maandag t/m vrijdag 9.00 – 16.30 uur (m.u.v. vrijdag 22 mei 9.00 – 13.00 uur) , weekend/feestdagen 9.00 – 13.00 uur.

Ik werk in het ziekenhuis, hoe kan ik me laten testen?

Medewerkers van ziekenhuizen kunnen terecht bij hun eigen bedrijfsarts. Bij het LCI/RIVM kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een test.

Hoe kun je je aanmelden voor een test?

Hoe meldt u zich aan voor een test? 

U neemt contact op met uw bedrijfsarts of instellingsarts. Indien u geen arts heeft, maar wel tot de vastgestelde doelgroep behoort, kunt u contact opnemen met GGD regio Limburg-Noord.  Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 11 91 920. Maandag t/m vrijdag 9.00 – 16.30 uur (m.u.v. vrijdag 22 mei 9.00 – 13.00 uur) , weekend/feestdagen 9.00 – 13.00 uur.

Wat gebeurt er als u zich bij de arts heeft gemeld?

De bedrijfsarts, de instellingsgebonden arts of de GGD stelt u vragen over uw werk en uw gezondheid om te beoordelen of u getest kan worden. De arts doet de medische check op basis van de Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers van de richtlijn COVID-19 van het Landelijk Coördinatie Infectieziektebestrijding.

De arts bepaalt na het stellen van de vragen of je wordt aangemeld voor een test bij de GGD.

Wie betaalt de coronatest?

De kosten voor de test worden gedekt door de werkgever en de overheid. Je hoeft daar dus niet zelf voor te betalen. De kosten van een test die wordt uitgevoerd door de GGD (het afnemen van de test, laboratoriumverwerking en uitslag doorgeven aan de arts) worden betaald vanuit het Openbare Gezondheidszorg (OGZ)-budget. De kosten voor de bedrijfsarts is voor de werkgever. 

Ben je een voor de triage verantwoordelijke (bedrijfs)arts?
Volg de actuele richtlijnen. Je kunt je cliënt aanmelden via de landelijke applicatie CoronIT met het persoonlijk verstrekte account.

Locatie Teststraat

De locatie is alleen op afspraak te bezoeken.

GGD Limburg-Noord
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick