GGD

Prik tegen de meningokokkenziekte

De MenACWY-prik beschermt tegen de meningokokkenziekte. Vanwege de toename van deze ziekte krijgen jongeren sinds 2019 deze prik aangeboden. De prik beschermt jou tegen de ernstige gezondheidsklachten die de meningokokkenziekte kan veroorzaken, zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking.

Je komt in aanmerking voor de MenACWY-prik in het jaar dat je 14 jaar wordt.
Als je in aanmerking komt voor deze vaccinatie, ontvang je in het voorjaar een uitnodiging. Zodra er meer bekend is over deze vaccinatieronde delen we dit op deze websitepagina.

Meer informatie over de:
Meningokokkenziekte 
Prik tegen meningokokkenziekte (MenACWY)