GGD
Nieuws
Geplaatst op: 24-09-2020 om 14:47 uur
Laatst gewijzigd op: 24-09-2020 om 14:51 uur

GGD roept op help mee met coronabestrijding

24 september 2020
Testen en bron- en contactonderzoek is van groot belang in de bestrijding van het coronavirus. Op dit moment stijgt het aantal besmettingen in Noord- en Midden Limburg snel. Deze ontwikkelingen maakt, dat we het testen en traceren nog efficiënter moeten doen, zodat we bij iedereen die besmet is bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren. Daarom gaat GGD Limburg-Noord over op risicogestuurd bron- en contactonderzoek (bco). Daarnaast wordt de testcapaciteit in Venlo uitgebreid van 500 naar 800 testen per dag.

GGD Limburg-Noord wil zo snel mogelijk een besmet persoon en de mensen waarmee hij of zij in contact is geweest, identificeren en informeren. Met het aantal testen en besmettingspercentage vraagt dat de komende tijd meer capaciteit dan verwacht. “De cijfers in onze regio laten een verontrustende trend zien”, zegt Jaap Wijnands. Hij is als teamleider van Infectieziektebestrijding verantwoordelijk voor de bron- en contactonderzoeken. “We zijn volgens plan opgeschaald om 18 bco’s per dag te starten, maar we hebben nu al rond de 30 nieuwe besmettingen per dag waarbij allemaal bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd. Door de samenwerking met het ervaren belteam van Munckhof Business Travel hebben we deze toename kunnen opvangen. Nu het aantal besmettingen echter blijft stijgen vragen we besmette inwoners, waar dat mogelijk is, om zelf hun contacten te informeren.”

Risicogestuurd bron- en contactonderzoek
Vanaf nu voert GGD Limburg-Noord het bron- en contactonderzoek (tijdelijk) op risicogestuurde wijze uit. Deze werkwijze is een efficiëntere vorm waarbij we meer verantwoordelijkheid vragen van besmette mensen om hun eigen omgeving te informeren. Zo spelen we tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te bereiken en zicht te houden op clusters. Het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden. Zo stoppen we verspreiding door deze mensen en zoeken we naar clusters die een verspreidingsbron kunnen zijn.

Hoe werkt risicogestuurd bron- en contactonderzoek? We doen bij alle besmette mensen een bron- en contactonderzoek. We vragen de mensen bij wie we inschatten dat dat kan, om zelf hun contacten te informeren. Natuurlijk helpen we hen daarbij en zorgt de GGD ervoor dat zij over de juiste informatie beschikken om te delen met hun contacten. Schatten we in dat deze werkwijze een risico oplevert (vandaar de term risicogestuurd) met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert de één van onze bron- en contactonderzoekers zelf deze contacten.

Uitbreiding van testcapaciteit Limburg-Noord
Vanaf vrijdag kunnen 800 coronatesten per dag worden onderzocht in het laboratorium van Sanquin. Tot nu toe was de capaciteit in Limburg-Noord slechts 500 testen per dag. De afgenomen testen worden door Sanquin binnen 24 uur gerapporteerd, waarbij het uitgangspunt is dat de uitslagen van de afnames in de ochtend al dezelfde dag worden doorgegeven door het laboratorium in Amsterdam. Daarmee wordt voorzien in de behoefte van de GGD Limburg-Noord om de doelgroepen met voorrang (zorg en onderwijs) snel te kunnen berichten of zij besmet zijn of niet. “Dat is te danken aan de ervaring van onze mensen, het landelijke logistieke netwerk, een goede IT-infrastructuur en de state-of-the-art testapparaten die wij op het laboratorium gebruiken”, legt manager Anton van Weert van Sanquin uit.“

Alleen samen
Het motto blijft: alleen samen krijgen we corona onder controle. Nu het aantal besmettingen in onze regio stijgt vragen we nogmaals aan al onze inwoners:
•    Houd je aan de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, je handen vaak wassen en werk zoveel mogelijk vanuit huis.
•    Bescherm anderen: blijf huis bij klachten of als je het coronavirus hebt.
•    Help ons met het bron- en contactonderzoek en Informeer je omgeving als uit de coronatest blijkt dat je besmet bent.