GGD
Nieuws
Geplaatst op: 16-10-2020 om 10:32 uur
Laatst gewijzigd op: 16-10-2020 om 10:56 uur

Nieuwe cijfers Gezondheidsmonitor Jeugd beschikbaar

15 oktober, 2020

Eind 2019 heeft GGD Limburg-Noord wederom, samen met alle GGD'en in Nederland en het RIVM, de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd. De monitor is uitgevoerd onder jongeren in leerjaar 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs in Noord-Limburg. Jongeren van het VMBO, HAVO en VWO tussen 13-16 jaar hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl. Deze resultaten zijn vanaf 15 oktober voor Noord-Limburg en per gemeente beschikbaar op ons Kennisplein.

Met de resultaten uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, die overigens al werd afgenomen voordat de coronacrisis zich aandiende, vestigen de Limburgse GGD’en samen wederom de aandacht op een gezonde ontwikkeling van onze jeugd. Over de jaren heen bieden de onderzoeksresultaten aanknopingspunten voor het bepalen van regionaal en lokaal beleid en het kiezen van prioriteiten. Uiteindelijk doel is om de gezondheid van de Noord-Limburgse jongeren (verder) te verbeteren.

Snel naar de cijfers: