GGD
Nieuws
Geplaatst op: 07-04-2021 om 11:51 uur
Laatst gewijzigd op: 07-04-2021 om 12:35 uur

Corona Onderzoek Limburg

07 april 2021

Er zijn grote verschillen per werksector in immuniteit tegen het coronavirus. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het Corona Onderzoek Limburg. Voor het antistoffenonderzoek hebben 10.001 deelnemers een bloedtest naar antistoffen ondergaan en een online vragenlijst ingevuld. De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd.

Vanaf 23 oktober 2020 was aanmelden voor deelname aan het onderzoek mogelijk voor alle geïnteresseerde volwassen Limburgers. Binnen enkele uren was het maximum van 10.000 deelnemers bereikt. In november 2020 zijn alle bloedafnames verricht en eind 2020 hebben alle deelnemers de uitslag van hun bloedtest naar antistoffen ontvangen. Gedurende deze periode zijn ook de online vragenlijsten ingevuld.

Wie deed mee aan het onderzoek?

Van de meeste gemeenten heeft ongeveer 1% van de volwassen inwoners meegedaan (0,2% - 1,5%). De leeftijdsverdeling van de deelnemers is vergelijkbaar met die van de inwoners van Limburg. Ten opzichte van de volwassen Limburgse bevolking hebben iets meer vrouwen (~8%) dan mannen meegedaan aan het onderzoek. In totaal hebben 10.001 deelnemers de bloedtest ondergaan én de vragenlijst ingevuld.

 

Hoeveel deelnemers hadden antistoffen?

Bijna één op de vijf deelnemers van het onderzoek heeft antistoffen tegen het coronavirus (19,5%). In Noord-Limburg bleek ruim 23% antistoffen in hun bloed te hebben, in Zuid-Limburg was dat 17%. Tussen mannen en vrouwen is het percentage antistoffen ongeveer gelijk (mannen 18,7% en vrouwen 20,0%). Het percentage antistoffen verschilt per leeftijdscategorie, met het hoogste percentage bij de 18-29 jarigen (22,8%). Het percentage antistoffen is hoger in de groep middelbaar en laagopgeleiden dan in de groep hoogopgeleiden (hoogopgeleiden 18,4%, middelbaar opgeleiden 20,7% en laagopgeleiden 20,4%).

 

Welke verschillen waren er per werksector?

De voorlopige resultaten geven ook inzicht in de mate waarin het coronavirus in specifieke werksectoren toeslaat. Het percentage antistoffen is het hoogst in de gezondheidszorg (inclusief ambulancedienst) (25,8%) en in de horeca (23,8%) en beduidend lager dan gemiddeld bij media en communicatie (11,9%) en politie en brandweer (10,4%). Deelnemers werkzaam in het onderwijs wijken wat betreft percentage antistoffen niet of nauwelijks af van het gemiddelde in Limburg. (18,5%).

 

Heeft grensverkeer invloed gehad op besmettingsrisico’s?

Tenslotte, is in het onderzoek gevraagd of deelnemers familie, vrienden of kennissen hebben bezocht in België of Duitsland in de eerste besmettingsgolf. Limburgers die (hebben aangegeven: weg) mensen over de grens bezochten blijken significant minder vaak antistoffen in hun bloed te hebben dan mensen die niet over de grens reisden: 16,3% tegenover 18,2%.

 

Eerste resultaten op een rijtje

De voorlopige resultaten zijn terug te vinden in de gepubliceerde factsheet op de website van beide GGD-en. In de komende periode worden nadere analyses gedaan met de verkregen gegevens. Zo zal worden gekeken welke factoren van invloed zijn geweest op de besmetting van mensen en welke rol evenementen zoals carnaval daadwerkelijk hebben gespeeld in de snelheid van de verspreiding van het virus. Deze resultaten worden in juni 2021 verwacht. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het Corona Onderzoek Limburg.