GGD
Nieuws
Geplaatst op: 04-05-2021 om 11:20 uur
Laatst gewijzigd op: 10-05-2021 om 11:29 uur

Tuberculosebestrijding tijdens corona

4 mei 2021

Wij zijn genoodzaakt maatregelen te nemen in verband met het coronavirus, om verspreiding te voorkomen. Tegelijkertijd is tuberculose een aandoening die ook tot aanzienlijke ziekte en verspreiding kan leiden. Hierdoor zijn sommige taken tijdelijk gestaakt, maar gaat ander onderzoek en behandeling door om onnodige ziekte en verspreiding te voorkomen. Onderstaande informatie geldt voorlopig.

Wat gaat door?

  • Alle onderzoeken zijn weer volledig  hervat.
  • Behandeling van tuberculose en tuberculose-infecties.
  • De vaccinatie van kinderen die in aanmerking komen voor het BCG-vaccin. Indien van toepassing ontvangt uw kind hiervoor een uitnodiging.

Wat vragen we?

Hebt u klachten als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en koorts of heeft u een huisgenoot met koorts? Neem contact met ons op via 088 – 11 91 716 tussen 08.30 – 12.30 uur, zodat we op korte termijn bij een noodzakelijke afspraak maatregelen kunnen nemen. Bij afspraken waarbij geen sprake is van spoed kan ervoor gekozen worden de afspraak uit te stellen. Twijfelt u over uw afspraak? Neem dan contact  op.

Wat doen we om verspreiding van COVID-19 te voorkomen?

We ontsmetten regelmatig voorwerpen als deurklinken, we vragen iedereen om de handen te  desinfecteren en we zorgen ervoor dat er genoeg ruimte is in de wachtkamer om voldoende afstand te nemen van anderen.

Screening nieuwe ziekenhuismedewerkers

Onderzoek op tuberculose bij nieuwe medewerkers van ziekenhuizen, die hiervoor in aanmerking komen, is mogelijk. We vragen  medewerkers contact met ons op te nemen om een afspraak in te plannen.

Informatie

Neem bij vragen altijd contact met ons op via mail tbc@vrln.nl of telefonisch tussen 08.30 – 12.30 uur via 088 – 119 17 16.

Informatiepagina: een tuberculose onderzoek