GGD
Nieuws
Geplaatst op: 07-06-2021 om 07:53 uur
Laatst gewijzigd op: 07-06-2021 om 08:12 uur

Eindresultaten antistoffen onderzoek bekend

07-06-2021
Carnaval, wintersport in Oostenrijk, vakantie in Spanje, zingen en lid zijn van meerdere verenigingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van Covid-19 in Limburg.

Eind 2020 vond in Limburg het Corona Onderzoek Limburg (COL) plaats. Een uniek onderzoek gesubsidieerd door de Provincie Limburg en uitgevoerd door de Limburgse GGD-en en het Maastricht UMC+. Uit dit onderzoek dat plaats vond met medewerking van 10.000 Limburgers is gebleken dat in november 2020 bijna 20% van alle Limburgse deelnemers antistoffen in hun bloed had. Door het onderzoek hebben we inzicht gekregen in het percentage antistoffen en de factoren die hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het coronavirus in de eerste acht maanden van de pandemie. De invloed van werk, reizen, bezoek aan evenementen, sport en verenigingen is onderzocht.

Conclusie blootstellingsfactoren

“Uit het onderzoek is gebleken dat activiteiten en omstandigheden waarbij meer fysiek contact is of waarbij wordt verbleven in een binnenruimte (mogelijk beperkt geventileerd en op minder dan 1,5 m afstand) een grotere kans geven op het hebben van antistoffen.” duidt prof. Dr. Christian Hoebe van de GGD ZL, Maastricht UMC+ en leider van het onderzoek.  “Activiteiten en omstandigheden waarbij de kans op een covid-besmetting en dus antistoffen onafhankelijk groter is zijn: langer dan 8 uur carnaval vieren in een binnenruimte, op vakantie naar Spanje, op wintersport naar Oostenrijk en bezoek aan een après-ski bar, lid zijn van 3 of meer verenigingen en een balsport beoefenen (m.u.v. voetbal). Ook het lid zijn van een zangvereniging of (kerk)koor, studeren aan het mbo of wo en het niet thuis werken in de gezondheidszorg bleken risicofactoren.”

Grensoverschrijdende invloeden

“Limburg is gesitueerd tussen België en Duitsland en kent daarom veel Limburgers die wonen, werken en (familie)bezoeken brengen aan deze buurlanden.” In het onderzoek heeft dit een plek gekregen om zo te weten of grensverkeer een rol speelde bij de verspreiding. Limburgers die onder deze groep vallen blijken echter minder vaak antistoffen in het bloed te hebben dan mensen die niet over de grens reisden: 16,3% tegenover 18,2%. Deze resultaten zijn een eerste aanwijzing dat grensverkeer een minder belangrijke rol speelde tijdens verspreiding van het virus in de eerste besmettingsgolf.

Verdeling over werksectoren

De resultaten van het onderzoek geven ook inzicht in de mate waarin het coronavirus in specifieke werksectoren toe heeft geslagen. “Daarbij valt op dat mensen die werkzaam zijn in het onderwijs niet of nauwelijks afwijken van het gemiddelde in Limburg: 18,5% tegenover 19,5% gemiddeld”, aldus Christian Hoebe. “Gedurende de onderzoeksperiode waren de scholen open en in elk geval op dat moment bleken zij dus geen coronabrandhaarden te zijn. Onder Limburgers werkzaam in de zorg zien we een aanmerkelijk hoger percentage mensen met antistoffen. Dat varieert van zo’n 26% in de thuiszorg en ziekenhuizen tot zo’n 37% in de gehandicaptenzorg. Van de geteste Limburgers die werkzaam zijn bij politie, brandweer en marechaussee zien we een heel ander beeld. Slechts 10,4% van hen bleek antistoffen bij zich te dragen. Dat is ongeveer de helft van het gemiddelde. Met inachtneming van basis-richtlijnen zoals afstand houden, handen wassen en mondkapjes dragen, lijken politiemensen en brandweerlieden hun werk dus relatief veilig te kunnen doen.”

Afsluitend

“Nogmaals wil ik namens ons allemaal iedereen bedanken die op welke wijze ook een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek. Met dit onderzoek hebben we dat wat we al dachten over de risico’s en besmetting en het belang van het nemen van preventieve maatregelen bevestigd.” Aldus Christian Hoebe.“ “Zo heeft thuiswerken het risico op besmetting verkleind en heeft carnaval, wintersport in Oostenrijk, vakantie in Spanje en deelname aan zangkoren het risico op besmetting vergroot.”

Meer informatie over het onderzoek kunt u terugvinden via ggdzl.nl/col.

Klik hier voor de eindresultaten van het antistoffenonderzoek.