GGD
Nieuws
Geplaatst op: 06-07-2021 om 08:46 uur
Laatst gewijzigd op: 06-07-2021 om 08:54 uur

Minder dan één op de vijf Limburgers rookt nog

Al jarenlang wordt roken ontmoedigd en daalde het percentage rokers langzaam. Voor Limburg is het percentage rokers nu voor het eerst onder de 20%, een mijlpaal! Ook problematisch alcoholgebruik is afgenomen. Daarnaast is ondanks de coronacrisis eenzaamheid slechts licht toegenomen. Overgewicht is daarentegen licht gestegen en slechts de helft van de Limburgs voldoet aan de richtlijn voor bewegen. Uiteraard heeft de coronacrisis invloed op onze gezondheid, welzijn en gedrag. Veel Limburgers geven aan minder te bewegen en ervaren meer stress.

 Dit blijkt uit nieuwe landelijke (bekend gemaakt op 29 juni jl.) en regionale cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Ongeveer 56.000 Limburgers van 18 jaar en ouder namen in het najaar van 2020 deel aan dit grootschalige gezondheidsonderzoek door het invullen van een vragenlijst. Het onderzoek werd door alle GGD ’en in Nederland gelijktijdig uitgevoerd in samenwerking met het CBS en RIVM. De cijfers van de Gezondheidsmonitor 2020 leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. 

Trends

Roken

De trends voor beide regio’s zijn gelijk. Echter, het percentage rokers blijft in Zuid-Limburg (19%) hoger dan in Limburg-Noord (17%). De daling van het aantal rokers levert voor de toekomst een belangrijke daling in het aantal mensen met hart- en vaatziekten, kanker en andere ziekten.

Alcohol

Ook het problematisch alcoholgebruik is in Limburg afgenomen. Zwaar drinken is afgenomen tot 8%. Hier geldt dat dit vaker voor komt in Limburg-Noord (9%) dan in Zuid-Limburg (7%).

Overgewicht 

Overgewicht en obesitas nemen in Limburg en in Nederland nog steeds langzaam toe. Obesitas neemt in Limburg-Noord toe van 11% in 2008 tot 16% in 2020. In Zuid-Limburg is de toename van 14% naar 18%. 

Bewegen

Het deel van de volwassenen dat voldoet aan de richtlijn neemt langzaam toe sinds 2012. Toch beweegt de helft van de Limburgers nog niet voldoende. In Zuid-Limburg voldoet 44% aan de richtlijn, in Limburg-Noord is dat 52%. Daarom valt bij de leefstijlthema’s overgewicht en bewegen nog veel gezondheidswinst te halen in onze provincie.

Meer gezondheidscijfers

De landelijke en regionale gegevens staan sinds 29 juni op volksgezondheidenzorg.info. De onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS Statline en RIVM Statline. Ook zijn de regionale resultaten samen met lokale thema’s te vinden op het kennisplein van GGD Limburg-Noord (vanaf 6 juli) en de atlas van de GGD Zuid Limburg (vanaf 9 september). De cijfers per gemeente worden op 9 september door beiden GGD’en openbaar gemaakt.

Provinciale rapportage

Bekijk hier de provinciale rapportage ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020’ met daarin de Limburgse gegevens en een toelichting.