GGD
Nieuws
Geplaatst op: 21-07-2022 om 13:53 uur
Laatst gewijzigd op: 21-07-2022 om 14:01 uur

Geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer

21 juli 2022

Onlangs werd het onderzoeksrapport geluidshinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 gepubliceerd.

GGD GHOR Nederland heeft met de gegevens die zijn verzameld met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 voor het eerst zowel ervaren geluidshinder als slaapverstoring door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht.

Daarmee ontstaat een beeld van deze problematiek rondom alle civiele en militaire vliegvelden in Nederland. Vooral in de omgeving rondom de grotere luchthavens komt veel ernstige hinder en slaapverstoring door vliegverkeer voor. Het probleem is groot in de wijde omtrek van Amsterdam Airport Schiphol. En ook in gebieden in Zuid-Limburg en Noord-Brabant zijn er veel mensen die ernstige hinder en slaapverstoring door vliegverkeer ervaren.

Advies reductie geluidhinder 
Ernstige hinder en slaapverstoring hebben invloed op de gezondheid. De GGD’en vinden het van belang om gezondheidsrisico’s te verminderen door het verlagen van de blootstelling aan geluid van vliegverkeer richting de gezondheidskundige advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarnaast adviseren de GGD’en om aanvullend in te zetten op het verminderen van de geluidbelasting in de (randen van de) nacht, omwonenden te betrekken en goed met hen te communiceren en gezondheid als uitgangspunt te nemen bij omgevingsbeleid en de inrichting van de leefomgeving. Bekijk het rapport van GGD GHOR Nederland.