Convenant ondertekend ten aanzien van aanpak seksueel geweld en maatschappelijke onrust

24 maart 2023

Vrijdag 24 maart heeft GGD Limburg-Noord een belangrijk convenant getekend ten aanzien van seksueel geweld (zeden) en maatschappelijk onrust. Samen met partners Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering Nederland en gemeenten is de samenwerking rondom het scenarioteam bekrachtigd. 

Wat is het scenarioteam? Het scenarioteam in Noord- en Midden-Limburg is een samenspel van Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering Nederland, GGD Limburg-Noord en de gemeente waar het delict zich afspeelt. Het team kan  bijeengeroepen worden bij ernstige delicten die veel maatschappelijke onrust (kunnen) veroorzaken.

Ondanks de verschillende rollen en belangen werkt het scenarioteam samen vanuit één gemeenschappelijk doel: het voorkomen van maatschappelijke onrust. Dit doet het team door een plan van aanpak op te stellen met een optimaal voorlichtings- opvang- en hulpverleningstraject voor alle betrokkenen. GGD Limburg-Noord vervult hierbij de rol van onafhankelijke procescoördinator en ondersteuner van administratieve werkzaamheden.

Meer beeld krijgen bij de werkzaamheden van het scenarioteam? Lees dan het verhaal van Reclasseringswerker Guus, werkzaam bij het scenarioteam in Limburg. Lees hier zijn verhaal.