Najaarsronde coronaprik start op 2 oktober

14 september 2023

Zoals aangekondigd door demissionair minister Kuijpers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  start op 2 oktober de coronaprik najaarsronde. De GGD’en staan aan de lat voor de uitvoering hiervan.

In dit bericht lichten we de praktische gang van zaken toe.

De najaarsronde is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat wil zeggen: 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact mogen een coronaprik halen. In eerste instantie kunnen mensen alleen op afspraak terecht bij de GGD-priklocaties in het land.

Coronaprik ook in 2024 beschikbaar voor zwangeren en medische hoog risicogroepen

Voor zwangeren en mensen uit medisch hoog risicogroepen die door een arts worden doorverwezen (bijvoorbeeld mensen met een niet goed werkend afweersysteem) is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar, ook in 2024.

Vanaf 19 september worden de doelgroepen uitgenodigd om de coronaprik te halen

Anders dan bij vorige coronaprikrondes ontvangt niet iedereen die een coronaprik mag halen, hierover een brief. Alleen mensen van 60 jaar of ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM. Andere doelgroepen worden voornamelijk uitgenodigd via publiekscommunicatie om zelf een afspraak te maken bij de GGD.

Zelf afspraak maken via planjeprik.nl vanaf 16 oktober

De overige doelgroepen (zoals mensen van 18-59 jaar die ook een griepprik mogen halen, medisch hoog risicogroepen, zorgmedewerkers en zwangeren) krijgen géén persoonlijke uitnodigingsbrief, maar kunnen vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken bij de GGD. Dat kan eenvoudig en 24 uur per dag met DigiD via planjeprik.nl. Mensen zonder DigiD kunnen vanaf dan tijdens kantooruren bellen met 0800-7070 om een afspraak te maken.

Prikken op afspraak kan tot eind december 2023

Ook mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen halen, kunnen een afspraak maken via planjeprik.nl. Het is voor alle genoemde doelgroepen tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik op afspraak te halen.

Prikken zonder afspraak later dit jaar bekend

Later dit najaar kunnen mensen ook zónder afspraak naar de priklocaties van de GGD’en komen. Wanneer en waar dat kan, is dan te zien op prikkenzonderafspraak.nl.

Coronaprik najaarsronde van 2022 loopt tot 15 september 2023

Iedereen die tot de doelgroepen van de najaarscampagne in 2022 behoort, kan nu nog tot en met 15 september een afspraak voor een coronaprik bij de GGD maken. Deze mensen kunnen dan - uitsluitend op afspraak - tot 1 oktober 2023 naar een GGD-priklocatie komen en krijgen het huidige vaccin. Vanaf de start van de nieuwe najaarsronde op 2 oktober aanstaande, wordt er geprikt met het meest actueel beschikbare vaccin.