GGD GGD Limburg-Noord
Geplaatst op: 13-02-2019 om 12:30 uur
Laatst gewijzigd op: 13-02-2019 om 12:33 uur

sociale en fysieke domein

Onderzoek

Voor betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten kunt u terecht op de website van RIVM. 

In de vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.  

De website www.waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten zien waar ze staan op het gebied van jeugdhulp, gezondheidsverschillen, zorggebruik en tal van aanpalende beleidsthema’s zoals wonen, leefklimaat, onderwijs, werk, inkomen, etc. Op deze website vindt u tevens de gemeentelijk monitor sociaal domein.

Verder heeft de GGD GHOR NL heeft de website 'Gezondheid in sociaal domein' ontwikkeld waarin de focus ligt op Gezondheidsindicatoren het Sociaal Domein. Op deze website vindt u naast de monitorgegevens per gemeente, ook gegevens uit andere bronnen.

Heeft u vragen over de leefomgeving? Dan kunt u terecht bij de Atlas leefomgeving, deze wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid vaak tot op buurtniveau. Te zien is bijvoorbeeld, hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder. 


Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl