GGD GGD Limburg-Noord
Geplaatst op: 30-04-2019 om 12:05 uur
Laatst gewijzigd op: 18-11-2019 om 15:04 uur

Onderzoeken: Volwassenen en ouderen

Gezondheidsmonitor

Eenmaal per vier jaar voert de GGD een grootschalige enquête uit onder volwassenen (17-64 jaar) en ouderen (55+). Alle GGD’en in Nederland voeren deze gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier uit. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen te bevorderen. Eind 2016 heeft dit onderzoek voor het laatst plaatsgevonden in Limburg-Noord. In totaal hebben ruim 20.000 mensen deelgenomen.

Regionale rapportage

Lokale (gemeentelijke) rapportage

Gezondheidsatlas (digitale dashboard met alle resultaten) en handleiding

Bronvermelding
Indien u wilt verwijzen naar de cijfers in het dashboard, kunt u de volgende bronvermelding gebruiken. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD Limburg-Noord (2016). Een deel van de resultaten is ook te vinden op de website van het RIVM.

Meer informatie
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Eenmaal per vier jaar voert de GGD een grootschalige enquête uit onder volwassenen (17-64 jaar) en ouderen (55+). Alle GGD’en in Nederland voeren deze gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier uit. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen te bevorderen. Eind 2016 heeft dit onderzoek voor het laatst plaatsgevonden in Limburg-Noord. In totaal hebben ruim 20.000 mensen deelgenomen.

Regionale rapportage
Bekijk hier de regionale rapportage met de belangrijkste resultaten uit de monitor.

Lokale rapportage
Bekijk de lokale rapportages op de laatste pagina van de regionale rapportage.

Digitale dashboard
Bekijk alle resultaten uit de monitor in het digitale dashboard.

Het dashboard is eenvoudig te gebruiken met behulp van deze handleiding. In deze handleiding leest u bijvoorbeeld hoe u van het dashboard naar de databank gaat. Indien u wilt verwijzen naar de cijfers in het dashboard, kunt u de volgende bronvermelding gebruiken: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD Limburg-Noord (2016). Een deel van de resultaten is ook te vinden op de website van het RIVM.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl

Statushouders

Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld moeten we rekening houden met diverse gezondheidsrisico’s. Deze risico’s verschillen per nationaliteit; tegelijk zijn er ook veel overeenkomsten. In de gezondheidsprofielen statushouders staan kort per thema de belangrijkste aandachtspunten beschreven in relatie tot gezondheid. In het complete profiel is een uitgebreidere toelichting te vinden. 

Gemeente:

Beesel

Echt-Susteren

Horst aan de Maas

Leudal

 Maasgouw

Nederweert

Peel en Maas

 Roermond

Venlo

 Venray

Weert

Jaarcijfers Algemene Gezondheidszorg 2017

Jaarcijfers algemene gezondheidszorg 2017

Factsheet
 


Factsheets volwassenen en ouderen
Onderzoek zorgkosten VieCuri, VGZ en GGD

Zorgkosten verschillen in Nederland per regio. In Limburg liggen deze kosten bijvoorbeeld hoger dan het landelijk gemiddelde, en deze verschillen zijn na correctie voor leeftijd en geslacht niet volledig te verklaren. In april 2017 hebben VieCuri en VGZ een vraag neergelegd bij de GGD Limburg-Noord om te onderzoeken waarom specifiek de Noord-Limburger hogere zorgkosten heeft dan nagenoeg de rest van Nederland.

Rapportage


Sociale en fysieke domein
Voor betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten kunt u terecht op de website van RIVM. 

In de vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.  

De website www.waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten zien waar ze staan op het gebied van jeugdhulp, gezondheidsverschillen, zorggebruik en tal van aanpalende beleidsthema’s zoals wonen, leefklimaat, onderwijs, werk, inkomen, etc. Op deze website vindt u tevens de gemeentelijk monitor sociaal domein.

Verder heeft de GGD GHOR NL heeft de website 'Gezondheid in sociaal domein' ontwikkeld waarin de focus ligt op Gezondheidsindicatoren het Sociaal Domein. Op deze website vindt u naast de monitorgegevens per gemeente, ook gegevens uit andere bronnen.

Heeft u vragen over de leefomgeving? Dan kunt u terecht bij de Atlas leefomgeving, deze wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid vaak tot op buurtniveau. Te zien is bijvoorbeeld, hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder. 


Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl