GGD
Geplaatst op: 23-07-2019 om 13:32 uur
Laatst gewijzigd op: 03-09-2019 om 16:07 uur

Gezondheidsmonitor jeugd

Dit najaar voeren alle GGD’en in Nederland de Gezondheidsmonitor Jeugd uit. Dit is een grootschalig onderzoek onder leerlingen van klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. GGD Limburg-Noord voert de gezondheidsmonitor Jeugd uit van 16 september tot en met 11 oktober 2019. Bijna alle middelbare scholen in de regio Limburg-Noord doen mee aan het onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd, zodat trends zichtbaar worden. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen verder te bevorderen. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs een online vragenlijst. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Jongeren op het Voortgezet Speciaal Onderwijs en op het Praktijkonderwijs (alle leerjaren) werken met een verkorte vragenlijst. Direct na het invullen van de vragenlijst, ontvangt de leerling online informatie en persoonlijke gezondheidstips, afgestemd op de gegeven antwoorden.

Deelname

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle informatie over het onderzoek. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. De GGD waarborgt de privacy van de deelnemers. Ouders die niet willen dat hun kind meedoet aan het onderzoek, kunnen hun kind hier afmelden.

Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld! 

De resultaten van het onderzoek komen in 2020 beschikbaar via onze website www.ggdlimburgnoord.nl/onderzoek. De resultaten worden weergegeven op regioniveau en voor de afzonderlijke gemeenten in onze regio. De GGD gaat vervolgens met scholen, gemeenten en overige berokkenen in gesprek over de resultaten. 

Vragen?

Het antwoord op een aantal veel gestelde vragen vindt u hier. Voor overige vragen  kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de GGD Limburg-Noord via e-mail onderzoek@vrln.nl of telefoon 088-1190228.