GGD

Gezonde school Primair onderwijs

Een gezonde leerling presteert beter. Net als een gezonde, fitte leerkracht. De Gezonde School-aanpak helpt scholen bij het structureel werken aan gezondheid op school. Het kan lastig zijn om te kiezen uit de grote hoeveelheid lesmaterialen en lespakketten. U maakt al een keuze door het aantal thema’s te beperken. Hebt u vragen hierover, neem contact op met ons op.                                   
telefoonnummer 088 - 11 91 111
Geplaatst op: 08-12-2016 om 14:42 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 14:03 uur

Activiteiten Primair onderwijs

  • Landelijke activiteiten: Meer informatie.
  • Regionale activiteiten: zie onderstaande mogelijkheden.
Roken, alcohol en drugs

Aanbod Vincent van Gogh en GGD.

Ouderavond puberteitsontwikkeling/puberbrein en risicogedrag waaronder alcohol, gamen en social media.
 
Ouderbetrokkenheid bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de veranderingen waarmee jongeren dan geconfronteerd worden is van groot belang. Deze bijeenkomst, die in gezamenlijkheid door een preventiemedewerker van Vincent van Gogh en een medewerker Gezondheidsbevordering van de GGD wordt uitgevoerd, geeft ouders handreikingen om het gedrag van hun puber te begrijpen en vervolgens afspraken te maken met hun kind over verstandige keuzes.

Voor meer informatie: gezondheidsbevordering@vrln.nl

Milieu en natuur
Mediawijsheid