GGD GGD Limburg-Noord

Gezondheidsinformatie Gemeenten 

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. De GGD ondersteunt gemeenten op diverse manieren bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief gezondheidsbeleid  door onder meer het uitvoeren van onderzoeken. Via een maandelijkse nieuwsupdate informeren wij gemeenten over actuele thema's van de GGD. Nieuwsupdate ontvangen? Abonneren kan via communicatie@vrln.nl
telefoonnummer 088 - 11 91 200
Nieuw: Onderzoek ontwikkelingen mantelzorg Limburg
Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren
Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Eenmaal per vier jaar voert de GGD een grootschalige enquête uit onder volwassenen (17-64 jaar) en ouderen (55+). Alle GGD’en in Nederland voeren deze gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier uit. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen te bevorderen. Eind 2016 heeft dit onderzoek voor het laatst plaatsgevonden in Limburg-Noord. In totaal hebben ruim 20.000 mensen deelgenomen.

Regionale rapportage
Bekijk hier de regionale rapportage met de belangrijkste resultaten uit de monitor.

Lokale rapportage
Bekijk de lokale rapportages op de laatste pagina van de regionale rapportage.

Digitale dashboard
Bekijk alle resultaten uit de monitor in het digitale dashboard.

Het dashboard is eenvoudig te gebruiken met behulp van deze handleiding. In deze handleiding leest u bijvoorbeeld hoe u van het dashboard naar de databank gaat. Indien u wilt verwijzen naar de cijfers in het dashboard, kunt u de volgende bronvermelding gebruiken: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD Limburg-Noord (2016). Een deel van de resultaten is ook te vinden op de website van het RIVM.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl

Gezondheidsmonitor jeugd

Eenmaal per vier jaar voert de GGD een grootschalige enquête uit onder jongeren in leerjaar 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. Alle GGD’en in Nederland voeren deze gezondheidsmonitor Jeugd op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier uit. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Eind 2015 heeft dit onderzoek plaatsgevonden in Limburg-Noord, in totaal hebben meer dan 7.500 jongeren in onze regio een vragenlijst ingevuld.

 

Digitaal dashboard

Alle resultaten zijn te raadplegen via ons digitale dashboard.

Het dashboard is eenvoudig te gebruiken met behulp van deze handleiding. In deze handleiding leest u bijvoorbeeld hoe u de grafieken uit het dashboard kunt printen of kunt overnemen in uw eigen documenten. Indien u wilt verwijzen naar de cijfers in het dashboard, kunt u de volgende bronvermelding gebruiken: Gezondheidsmonitor Jeugd GGD Limburg-Noord (2015).

 

  Samenvattende rapportages per gemeente

Beesel Maasgouw
Roermond
Bergen
Mook en Middelaar Venlo
Echt-Susteren
Nederweert
Venray
Gennep
Peel en Maas
Weert
Horst aan de Maas Roerdalen

Een deel van de resultaten is ook te vinden op de website van het RIVM.

Klik voor de cijfers van de regio Zuid-Limburg op: www.gezondheidsatlaszl.nl. Let op: Niet alle gegevens zijn onderling vergelijkbaar tussen de regio’s Limburg-Noord, Zuid-Limburg of andere bronnen. Wilt u  vergelijkbare cijfers, neem hierover dan contact met ons op.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl

Jaarcijfers 2017 per gemeenten

Algemene Gezondheidszorg 2017

Jaarcijfers

 

Jeugdgezondheidszorg 2017

Jaarcijfers gemeenten:

Beesel  Gennep
 Maasgouw
 Roerdalen
 Venray
 Bergen  Horst aan de Maas
 Nederweert  Roermond  Weert
 Echt-Susteren  Leudal  Peel en Maas
  Venlo
 

Onderzoek zorgkosten VieCuri, VGZ en GGD

Zorgkosten verschillen in Nederland per regio. In Limburg liggen deze kosten bijvoorbeeld hoger dan het landelijk gemiddelde, en deze verschillen zijn na correctie voor leeftijd en geslacht niet volledig te verklaren. In april 2017 hebben VieCuri en VGZ een vraag neergelegd bij de GGD Limburg-Noord om te onderzoeken waarom specifiek de Noord-Limburger hogere zorgkosten heeft dan nagenoeg de rest van Nederland.

> Rapportage


overige gezondheidsindicatoren in het sociale en fysieke domein

Voor betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten kunt u terecht op de website van RIVM

 

In de vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.  

 

De website www.waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten zien waar ze staan op het gebied van jeugdhulp, gezondheidsverschillen, zorggebruik en tal van aanpalende beleidsthema’s zoals wonen, leefklimaat, onderwijs, werk, inkomen, etc. Op deze website vindt u tevens de gemeentelijk monitor sociaal domein.

 

Verder heeft de GGD GHOR NL heeft de website 'Gezondheid in sociaal domein' ontwikkeld waarin de focus ligt op Gezondheidsindicatoren het Sociaal Domein. Op deze website vindt u naast de monitorgegevens per gemeente, ook gegevens uit andere bronnen.

 

Heeft u vragen over de leefomgeving? Dan kunt u terecht bij de Atlas leefomgeving, deze wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid vaak tot op buurtniveau. Te zien is bijvoorbeeld, hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder. 

 

 

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl