GGD GGD Limburg-Noord

Gezondheidsinformatie Gemeenten 

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. De GGD ondersteunt gemeenten op diverse manieren bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief gezondheidsbeleid  door onder meer het uitvoeren van onderzoeken.
telefoonnummer 088 - 11 91 200
nieuw: Cijfers registratie Jeugdgezondheidszorg 2016

Op basis van de Jeugdgezondheidszorg-registratie is per gemeente een uiteenzetting gemaakt van de volgende indicatoren:

  • Overgewicht
  • Bereik
  • Psychosociale problemen
  • Borstvoeding/ Deelname Voorschoolse Voorzieningen (DVV)
  • Neonatale (gehoor)screeningen 

Cijfers per gemeente (2016)

 Limburg-Noord 
 Horst aan de Maas   Roerdalen
 Beesel  Leudal  Roermond
 Bergen  Maasgouw  Venlo
 Echt-Susteren  Nederweert  Venray
 Gennep  Peel en Maas  Weert

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl

Nieuw: Inzicht algemene gezondheidszorg 2016
Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren
Gezondheidsmonitor jeugd

Eenmaal per vier jaar voert de GGD een grootschalige enquête uit onder jongeren in leerjaar 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. Alle GGD’en in Nederland voeren deze gezondheidsmonitor Jeugd op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier uit. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Eind 2015 heeft dit onderzoek plaatsgevonden in Limburg-Noord, in totaal hebben meer dan 7.500 jongeren in onze regio een vragenlijst ingevuld.

 

Digitaal dashboard

Alle resultaten zijn te raadplegen via ons digitale dashboard.

Het dashboard is eenvoudig te gebruiken met behulp van deze handleiding. In deze handleiding leest u bijvoorbeeld hoe u de grafieken uit het dashboard kunt printen of kunt overnemen in uw eigen documenten. Indien u wilt verwijzen naar de cijfers in het dashboard, kunt u de volgende bronvermelding gebruiken: Gezondheidsmonitor Jeugd GGD Limburg-Noord (2015).

 

  Samenvattende rapportages per gemeente

Beesel Maasgouw
Roermond
Bergen
Mook en Middelaar Venlo
Echt-Susteren
Nederweert
Venray
Gennep
Peel en Maas
Weert
Horst aan de Maas Roerdalen

Een deel van de resultaten is ook te vinden op de website van het RIVM.

Klik voor de cijfers van de regio Zuid-Limburg op: www.gezondheidsatlaszl.nl. Let op: Niet alle gegevens zijn onderling vergelijkbaar tussen de regio’s Limburg-Noord, Zuid-Limburg of andere bronnen. Wilt u  vergelijkbare cijfers, neem hierover dan contact met ons op.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Eenmaal per vier jaar voert de GGD een grootschalige enquête uit onder volwassenen (17-64 jaar) en ouderen (55+). Alle GGD’en in Nederland voeren deze gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier uit. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen te bevorderen. Eind 2016 heeft dit onderzoek voor het laatst plaatsgevonden in Limburg-Noord.

In totaal hebben ruim 20.000 mensen deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet beschikbaar. In januari 2018 zullen op deze website de rapportages met daarin de resultaten per gemeente geplaatst worden. De meest recente rapportages per gemeente uit 2012 kunt u hieronder raadplegen:

 Samenvattende rapportages per gemeente

Regio Limburg-Noord
Horst aan de Maas Roerdalen
Beesel Leudal Roermond
Bergen Maasgouw Venlo
Echt-Susteren Nederweert Venray
Gennep Peel en Maas Weert

 

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl

Nieuw: Factsheets stageonderzoeken

Onlangs hebben 5 studenten van verschillende universiteiten stage gelopen bij team onderzoek. Van iedere stage is een samenvattende factsheet beschikbaar:

 

Overige gezondheidsindicatoren in het sociaal domein

De GGD GHOR NL heeft de website 'Gezondheid in sociaal domein' ontwikkeld waarin de focus ligt op Gezondheidsindicatoren het Sociaal Domein. Op deze website vindt u naast de monitorgegevens per gemeente, ook gegevens uit andere bronnen.

Verder kunt u de vernieuwde website van het RIVM raadplegen, voor landelijke cijfers en ontwikkelingen op verschillende gezondheidsthema’s.

Op basis van de VTV 2014 is door het RIVM de website 'Een gezonder Nederland' ontwikkeld, waarop de stand van zaken van een aantal gezondheidsthema’s is weergegeven en verschillende toekomstscenario’s worden geschetst. 

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact met ons op via onderzoek@vrln.nl