GGD

Hygiëne bij evenementen

Een evenement organiseren? Neem contact op met uw gemeente voor een eventuele vergunning. Bij uw vergunningaanvraag adviseert de GHOR de gemeente onder andere over de te nemen maatregelen op het gebied van gezondheid en hygiëne. Voor die maatregelen bent u als organisator verantwoordelijk. Vragen? Neem contact op met de medewerkers van Technische hygiënezorg.
telefoonnummer  088 - 11 91 200
Geplaatst op: 08-12-2016 om 14:32 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 14:06 uur


Hygiënerichtlijnen

Tijdens het organiseren van een evenement hoort u als organisator rekening te houden met hygiënerichtlijnen. Daar waar veel mensen samenkomen en gebruik maken van dezelfde voorziening is de kans op overdracht van bacteriën en virussen groter. Om ziektes te voorkomen zijn hygiënevoorschriften vastgesteld. 

Controle en advies

De GGD voert overleg met de organisatie van een evenement om te beoordelen of alle risico’s goed zijn ingeschat. Aan de hand van de hygiënerichtlijnen voor evenementen wordt bekeken of men aan alle eisen voldoet. In een aantal gevallen wordt er tijdens het evenement gecontroleerd of de maatregelen worden nageleefd. Voor meer informatie bel ons of stuur een e-mail naar hygiene@vrln.nl.