GGD
Nieuws
Geplaatst op: 09-09-2021 om 08:24 uur
Laatst gewijzigd op: 09-09-2021 om 08:30 uur

Hoe gezond zijn de inwoners van 18 jaar en ouder bij jou in de buurt

09 september 2021

Vanaf 9 september staan de nieuwe lokale cijfers van de landelijke Gezondheidsmeter online. De cijfers geven inzicht in de gezondheid van volwassenen en ouderen op wijk- en gemeenteniveau. In Limburg-Noord hebben ruim 23.000 inwoners van 18 jaar en ouder deelgenomen aan het onderzoek.

De Gezondheidsmeter wordt eens per 4 jaar afgenomen in Nederland samen met alle GGD’en, het RIVM en CBS. De laatste meting was in het najaar van 2020. In de Gezondheidsmeter wordt gezondheid breed uitgevraagd. Dit sluit aan bij het concept Positieve Gezondheid waarbij de nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperking of ziekte zelf. 

Veerkracht, stress, slaapproblemen en beschikbaarheid mantelzorger 

Mensen zijn gevraagd naar thema’s als veerkracht, slaap, stress en beschikbaarheid van mantelzorg. Hieruit blijkt dat een op de vijf volwassenen in Limburg-Noord veel stress ervaart en een op de vier slaapproblemen heeft. Tegelijkertijd zijn mensen in onze regio heel veerkrachtig. 81% heeft een normale tot hoge veerkracht. Als het gaat om zelfredzaamheid en langer zelfstandig thuis wonen is het belangrijk dat iemand kan terugvallen op hulp uit de omgeving als dat nodig is. Negen op de tien mensen geeft aan een partner, kind of iemand anders te hebben waarop hij of zij kan teruggevallen. Naarmate men ouder wordt neemt dit percentage af tot 61% bij de oudste ouderen (85+). 

Gemeenten aan de slag

De cijfers uit de Gezondheidsmeter helpen gemeenten bij het opstellen van beleid en geven inwoners inzicht in de gezondheid in hun wijk. Eerder zijn cijfers van de Gezondheidsmeter gebruikt om bijvoorbeeld het programma ‘Samen voor een goed leven’ op te zetten over schulden en armoede in de gemeente Leudal. De projectleider hierover: “Doordat we zagen dat er in de GGD-monitor zoveel mensen aangaven moeite te hebben met rondkomen hebben we daar de focus op gelegd. Niet door te problematiseren maar met een laagdrempelige bijeenkomst waar we tools aanreiken om met name balans aan te brengen tussen inkomen en uitgaven; een eerste stap naar meer financiële stabiliteit.”
Ander voorbeeld is een onderzoek in de huisartsenpraktijken in de gemeenten Bergen en Gennep. Hier wordt gekeken naar wat het oplevert voor de (ervaren) gezondheid door te werken vanuit Positieve Gezondheid. Gemeente Maasgouw start volgende week met een preventie-agenda, waarbij de nieuwste cijfers een belangrijk aanknopingspunt vormen.

Online kennisplein met alle gezondheidsdata

Op www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein zijn meer cijfers en informatie te vinden over hoe het gaat met de jeugd, volwassenen en ouderen in onze regio. Hier is ook de Provinciale rapportage te bekijken. Ten tijde van de afname was de coronapandemie in volle gang. De Provinciale rapportage laat zien hoe corona onze leefstijl beïnvloedt.