GGD

Psychosociale hulpverlening

Bij calamiteiten en rampen organiseert de GGD een multidisciplinair team om maatschappelijke onrust zoveel mogelijk te voorkomen.  In teamverband beoordelen zij wat er aan de hand is en wie, wanneer, welke ondersteuning nodig heeft.
telefoonnummer 088 - 11 91 200
wij werken samen met

We werken samen met:

  • Slachtofferhulp
  • Maatschappelijk Werk
  • GGD Instellingen