GGD

Kindermishandeling

Vindt u het moeilijk iemand, die u verdenkt van het plegen van kindermishandeling, daarop aan te spreken? Neem dan contact op met Veilig thuis.
telefoonnummer 0800 - 2000
Geplaatst op: 08-12-2016 om 13:50 uur
Laatst gewijzigd op: 14-07-2020 om 15:34 uur

Wat doet de GGD?

De GGD ondersteunt scholen en kinderopvanglocaties om goed om te gaan met (vermoedens van) kindermishandeling. De medewerkers van Jeugdgezondheidszorg hebben de volgende taak:

  • zij komen op voor de rechten van het kind
  • zij kunnen ouders ondersteunen en begeleiden bij vragen en problemen rond de opvoeding van hun kind(eren)
  • zij adviseren scholen en kinderopvangorganisaties in individuele gevallen en over kindermishandeling in het algemeen
  • zij overleggen met instanties die betrokken zijn bij het kind/gezin met toestemming van ouders
  • zij overleggen met instanties die hulp kunnen bieden of daarvoor kunnen bemiddelen

 

Uitgebreide informatie kindermishandeling

Meldcode
De GGD Limburg-Noord maakt gebruik van de Meldcode Kindermishandeling. Dit is een stappenplan waarin staat hoe een professional om moet gaan met het signaleren en melden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Meer over de meldcode.