GGD

Kindermishandeling & huiselijk geweld 

Kent u een kind dat thuis niet veilig is? Neem dan (anoniem) contact op met Veilig thuis.
telefoonnummer  0800 - 2000
Vormen van kindermishandeling

Bij kindermishandeling denken de meeste mensen aan slaan en schoppen. Maar er zijn verschillende vormen van kindermishandeling. In gezinnen waar kindermishandeling voorkomt, gaat het vaak om meerdere vormen tegelijk.

 

Lichamelijke verwaarlozing

Lichamelijke verwaarlozing betekent dat een kind niet de zorg krijgt die het nodig heeft. Het krijgt bijvoorbeeld geen goede voeding, heeft onvoldoende kleding, krijgt niet genoeg slaap, of krijgt geen medische verzorging als het ziek is.

Psychische of emotionele verwaarlozing

Psychische of emotionele verwaarlozing betekent dat een kind niet de aandacht, respect, veiligheid, warmte en liefde krijgt die het nodig heeft. Ook een kind niet naar school sturen, is een vorm van psychische verwaarlozing.

Lichamelijke mishandeling

Lichamelijke of fysieke mishandeling is een kind pijn doen of zelfs verwonden. Bijvoorbeeld door te slaan, schoppen, knijpen, bijten, door elkaar te schudden, branden, snijden, verstikken en vergiftigen. Ook meisjesbesnijdenis is een vorm van mishandeling.

Psychische of emotionele mishandeling

Psychische of emotionele mishandeling betekent dat een kind negatief wordt benaderd. Het wordt bijvoorbeeld vernederd, gekleineerd, gepest, bang gemaakt, bedreigd of buitengesloten. Ook getuige zijn van huiselijk geweld, is een vorm van emotionele mishandeling.
 
Meldcode
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De meldcode geldt voor professionals werkzaam in/bij: de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulp en justitie.


 
Kind getuige van huiselijk geweld

Ook als kinderen getuige zijn van huiselijk geweld, is dat heel schadelijk voor ze. Ze hebben voortdurend stress en dat kan leiden tot allerlei problemen: ze kunnen bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen krijgen, of hebben op latere leeftijd moeite om relaties aan te gaan. Wat ook kan, is dat het kind zich opsluit in zijn eigen wereldje. Of dat het juist liever weggaat van huis, bijvoorbeeld naar vriendjes, buren, of grootouders toe. Het kan zelfs tot extra gevoeligheid leiden voor ziekten, bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten.

Getuige van ruziënde ouders

Als ouders veel ruzie hebben, krijgen kinderen daar altijd meer van mee dan u denkt. En daar hebben ze last van. Ook al waren ze er zelf niet bij. Dan nog voelen ze de stress en spanningen van de ruzies en misschien ook het geweld tussen de ouders. Daarom is het heel belangrijk dat het stopt.


Schuldgevoelens bij kind

Veel kinderen denken dat zij de reden zijn waarom hun ouders ruzie hebben. Het kind kan zich heel schuldig gaan voelen. Maar het is natuurlijk nooit de schuld van het kind! Probeer dit duidelijk tegen het kind te zeggen, zonder dat het kind bij de ruzies betrokken wordt