GGD

Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis (vrouwelijke genitale verminking) is een vorm van kindermishandeling en verboden in Nederland.  
telefoonnummer 0800 - 2000
Wat gebeurt er bij een meisjesbesnijdenis?
Meestal gebeurt een meisjesbesnijdenis tussen het vierde en twaalfde levensjaar, maar eerder of later kan ook. Vaak wordt de clitoris ingesneden of weggesneden. Soms worden ook de binnenste schaamlippen geheel of gedeeltelijk weggesneden. In het uiterste geval worden de buitenste schaamlippen dichtgenaaid, waarbij slechts een kleine opening vrijgelaten wordt voor urine en menstruatiebloed. De ingreep is zeer pijnlijk en kan tot ernstige complicaties leiden. Meestal oefenen de familie en de gemeenschap veel druk uit op de ouders om hun dochters te laten besnijden.
 
Verboden en strafbaar
In Nederland is elke vorm van meisjesbesnijdenis verboden. Het wordt beschouwd als een ernstige, onherstelbare vorm van lichamelijk letsel, met grote kans op lichamelijke en psychische klachten. Meisjesbesnijdenis is in Nederland strafbaar als vorm van mishandeling.

Het is ook verboden om een meisje dat in Nederland geboren is in een ander land te laten besnijden, bijvoorbeeld tijdens een vakantie in het land van herkomst. De jeugdgezondheidszorg bespreekt dit met ouders uit risicogebieden. Als het toch gebeurt, kunnen de ouders een gevangenisstraf krijgen van maximaal 12 jaar. Als een meisje besneden wordt door de ouder zelf, kan de straf met een derde worden verhoogd.
 
wat kan school doen?

Juist in de periode voor de zomervakantie vragen we scholen alert te zijn op signalen bij meisjes uit risicolanden die erop kunnen wijzen dat een besnijdenis plaats zou kunnen vinden. In de bijlage vindt u de Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten.  Daarin staan signalen die kunnen wijzen op een besnijdenis die mogelijk plaats kan vinden en signalen die kunnen duiden op een recent uitgevoerde besnijdenis.

Wilt u bij signalen en bevindingen die op meisjesbesnijdenis wijzen contact opnemen met de jeugdarts/ jeugdverpleegkundige verbonden aan de school? Samen met u kunnen zij de ouders benaderen en het meisje verder helpen.

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis
Als een ouder niet wil dat zijn dochter besneden wordt, kan het lastig zijn dit te vertellen aan de familie omdat zij er anders over denken. Er ontstaat een risico bij bezoek aan de familie in het land van herkomst, bijvoorbeeld als zij daar op vakantie gaan. Om de familie daar te informeren over de gevolgen van een besnijdenis en over de strafbaarheid is er een ‘verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ gemaakt. Ouders kunnen deze verklaring krijgen van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts. De verklaring is in zeven talen beschikbaar: Somalisch, Amhaars, Tigrinya, Arabisch, Engels, Frans en Nederlands.