GGD
Nieuws
Geplaatst op: 20-05-2020 om 12:57 uur
Laatst gewijzigd op: 20-05-2020 om 13:01 uur

Inwoners Limburg-Noord geven mening over maatregelen corona

20 mei, 2020

Bijna 1.250 inwoners uit Noord- en Midden Limburg hebben eind april meegedaan aan een landelijk onderzoek over de gedragsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat vinden inwoners van Limburg-Noord van zoveel mogelijk thuisblijven, vaker handen wassen, 1,5 meter afstand houden en niet op bezoek gaan bij 70-plussers? Wat zijn de gevolgen geweest van deze maatregelen, mentaal en fysiek? En hoe staat het met het vertrouwen in de Nederlandse aanpak?

Weinig verschil met landelijk beeld
Er is weinig verschil tussen de mening van inwoners uit Limburg-Noord en mensen uit de rest van Nederland. De adviezen geen handen schudden en thuis blijven bij verkoudheid vinden de Limburgers makkelijk op te volgen. Andere gedragsmaatregelen, zoals zoveel mogelijk thuisblijven en niet op bezoek gaan bij 70-plussers, blijken lastiger te zijn. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek naar gedragsmaatregelen vind je terug in deze factsheet.

Afstand houden
Afstand houden is niet altijd makkelijk. Er wordt aangegeven dat het vooral bij buitenshuis werken en boodschappen doen nog wel eens voorkomt dat mensen de 1,5 meter maatregel vergeten.

Vertrouwen in corona-aanpak
Bijna 7 op de 10 inwoners heeft vertrouwen in de corona-aanpak van onze overheid. Veel mensen praten daarover met anderen. Men denkt wel dat het op de langere duur moeilijker wordt om de gedragsadviezen te (blijven) volgen. Dit geldt vooral voor het beperken van bezoek, het niet bezoeken van kwetsbare personen en het reizen naar het buitenland.

Kans op besmetting
Slechts een klein deel van de inwoners in de regio Limburg-Noord denkt zelf besmet te raken met het coronavirus (19%). 25% dat denkt dat het (zeer) onwaarschijnlijk is dat hij of zij ziek wordt door het coronavirus. Bijna iedereen geeft aan het erg te vinden om anderen te besmetten.

Verschillen met landelijke resultaten
Soms zijn er kleine verschillen tussen de inwoners uit onze regio en de rest van de Nederlandse bevolking. In Limburg=Noord geven we aan niet veel meer te roken (+4%) en drinken (+8%) dan dat we deden voor de coronacrisis. Landelijk liggen deze percentages aanzienlijk hoger.

Angst en slaapproblemen
Inwoners uit Limburg-Noord geven, net als de rest van de Nederlandse bevolking aan, vaker angstig, somber, gestrest of eenzaam te zijn en vaker slaapproblemen te hebben. Het valt vooral op dat men minder beweegt dan voor de coronacrisis.