GGD
Nieuws
Geplaatst op: 14-07-2020 om 09:05 uur
Laatst gewijzigd op: 14-07-2020 om 09:16 uur

Euregionale samenwerking gezondheidsdiensten door coronacrisis

14 juli, 2020

De gezondheidsdiensten in Limburg (waaronder GGD Limburg-Noord) en de aangrenzende Duitse grensstreek gaan meer samenwerken. Bij de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is gebleken, dat de gezondheidsdiensten aan beide kanten van de Nederlandse en Duitse elkaar niet goed kennen. Het doel is kennis uit te wisselen over thema’s als

  • overdraagbare ziekten zoals COVID-19
  • mazelen en griep
  • over de gezondheid van jeugd
  • moeilijk te bereiken doelgroepen
  • migranten

De uitwisseling van kennis gaat plaats vinden in de vorm van workshops, studiedagen, burgerforums, en stages voor beroepskrachten.

GGD Limburg-Noord
De gezondheidsorganisaties die meedoen zijn GGD Limburg-Noord, GGD Zuid-Limburg en de 'Gesundheitsämter' van Kreis Viersen en Rhein-Kreis Neuss. Ook de Duitse steden Düsseldorf, Mönchengladbach en Krefeld nemen deel. Evenals de grensoverschrijdende patiëntenorganisatie EPECS en eu Prevent. Dat is een samenwerkingsorgaan op het gebied van gezondheid in de Euregio Maas-Rijn, het gebied rond Zuid-Limburg.

Subsidie
Het samenwerkingsproject sluit goed aan bij de Sociale Agenda van de Provincie Limburg. Het project krijgt twee jaar lang Europese subsidie uit het INTERREG Deutschland-Nederland programma van de euregio rijn-maas-noord, de Provincie Limburg, en het Ministerie van economische zaken van Noordrijn-Westfalen. Het initiatief voor SHE is genomen door de euregionale kennismakelaar in opdracht van de Provincie Limburg. Doel is het realiseren van een duurzame samenwerking tussen beide landen. Meer informatie te vinden op www.euprevent.eu/nl/she/