GGD
Nieuws
Geplaatst op: 14-09-2020 om 15:22 uur
Laatst gewijzigd op: 14-09-2020 om 16:17 uur

Plan om zorgmedewerkers en onderwijspersoneel met voorrang te testen

14 september 2020

Op verzoek van minister De Jonge van Volksgezondheid gaan de GGD’en bij de coronatest binnenkort voorrang geven aan bepaalde beroepsgroepen. Het gaat om onderwijspersoneel en zorgmedewerkers. GGD Limburg-Noord gaat samen met de andere GGD’en deze week de uitvoering van dit beleid vormgeven. Eind deze week maakt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland bekend hoe, en op welke termijn wij het verzoek van de minister kunnen uitvoeren.

Zorgmedewerkers zijn essentieel voor het bestrijden en onder controle houden van corona en voor de continuïteit van zorg. Zorgmedewerkers kunnen daarom tijdelijk, maar zolang als het nodig is, met voorrang getest worden, indien zij:

  • klachten hebben die bij Covid-19 kunnen passen en zij zich volgens de richtlijn moeten laten testen;
  • én daarnaast essentieel zijn voor de (directe) patiënten-/cliëntenzorg en de continuïteit van zorg. Hieronder wordt nadrukkelijk ook laboratoriumpersoneel verstaan;
  • én zich niet kunnen laten vervangen door een collega;
  • én werkzaam zijn bij een zorgaanbieder die zorg verleent op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (met name respijtzorg en dagbesteding) of intramurale onderdelen van de Jeugdwet, zorg op grond van de Wet forensische zorg of de Wet Publieke Gezondheid of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen. Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden en die werken voor een zorgaanbieder in het kader van voorgaande wetten, komen in aanmerking.

Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verrichten komen niet in aanmerking.

Naast zorgmedewerkers kunnen ook leraren met Covid-gerelateerde klachten de komende tijd met voorrang getest worden. Het gaat hier specifiek om onderwijspersoneel in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Voorrang is alleen aan de orde voor personen die nodig zijn om te voorkomen dat leerlingen geen onderwijs krijgen.