GGD
Geplaatst op: 23-12-2020 om 10:15 uur
Laatst gewijzigd op: 06-07-2022 om 14:44 uur

Ouderportaal

Het ouderportaal is een website van GGD Limburg-Noord. In het ouderportaal vind je informatie over de gezondheid, ontwikkeling en groei van jouw kind tussen 0-12 jaar. Het is ook de plek waar je gemakkelijk online de geplande afspraken met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunt inzien en aanpassen. Je kunt als ouder inloggen op het ouderportaal met jouw eigen DigID gegevens.

In het ouderportaal kun je als ouder:

 • afspraken inzien en wijzigen;
 • groei en vaccinatieschema inzien;
 • een vraag stellen aan Jeugdgezondheidszorg Limburg-Noord;
 • informatie over de afspraak nalezen;
 • digitaal vragenlijsten invullen.
Het ouderportaal is een veilige, online omgeving waarin je als ouder(s) kunt inloggen in een deel van het Jeugdgezondheidszorg dossier van je kind(eren).

 

Bekijk hier de informatieflyer over het ouderportaal.

Hoe zit het met toegang, privacy en veiligheid?

Het ouderportaal is toegankelijk voor ouders die wettelijk gezag hebben over hun kind. Een ouder krijgt toegang tot het ouderportaal wanneer:

 • een kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in zorg is bij Jeugdgezondheidszorg binnen GGD Limburg-Noord;
 • het kind van de ouder een burgerservicenummer (BSN) heeft;
 • de ouder een burgerservicenummer (BSN) heeft;
 • de ouder DigiD heeft;
 • de ouder in het digitale kinddossier geregistreerd staat als gezaghebbend.

Hoe het wettelijk gezag over jouw kind is geregeld, staat in de Basisregistratie personen (BRP). Jeugdgezondheidszorg neemt die registratie over. 
Inloggen is alleen mogelijk met DigiD. Dit is om de gegevens van jouw kind goed te beschermen. In de beveiligde omgeving staan gegevens uit het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg van jouw kind. Medewerkers van Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord hebben geheimhoudingsplicht en delen geen gegevens zonder uw toestemming. We vinden de privacy van jou en jouw kind belangrijk.
Lees voor meer informatie ons privacystatement

Hoe veilig is het Is het ouderportaal?

Het ouderportaal is alleen toegankelijk voor jou als ouder. Om in te loggen in het ouderportaal heb je jouw DigiD nodig. Jouw DigiD is een persoonsgebonden account van de overheid voor burgers in Nederland. Hierdoor heb jij enkel beveiligde toegang tot de gegevens van jouw kind(eren). Het ouderportaal voldoet uiteraard aan de eisen in het kader van de privacywetgeving. Gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan het monitoren of verbeteren van de gezondheid van jouw kind. 
Ook voert GINO (de leverancier van het ouderportaal) jaarlijks controles uit waardoor de veiligheid gewaarborgd blijft. Verder laat GINO stelselmatig de betrouwbaarheid van het ouderportaal testen door onafhankelijke, professionele partijen. 
 

Wie heeft toegang tot het ouderportaal?

Om de gegevens van jouw kind goed te beschermen hebben alleen ouders die het gezag hebben toegang tot het dossier van jouw kind (tot de leeftijd van 12 jaar).
Als je bij de geboorte van jouw kind gehuwd bent of een geregistreerd partner, hebben beide ouders vanaf de geboorte het gezag. 
Als dat niet het geval is kan de tweede ouder het kind eerst erkennen. Het gezag kun je daarna gezamenlijk aanvragen bij de rechtbank. Dat is gratis
Bekijk voor meer informatie deze video. 

Inloggen ouderportaal

Via deze pagina kun je inloggen met jouw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl.

Wanneer je voor de eerste keer inlogt in het ouderportaal, controleer dan gelijk je contactgegevens. 

Ik kan niet inloggen in het ouderportaal?

 • Heb je geen DigiD? Inloggen met jouw eigen DigiD is een voorwaarde voor toegang tot het ouderportaal. Iedereen met een BSN-nummer kan een DigiD aanvragen op www.digid.nl.
 • Misschien is het dossier van jouw kind niet aangezet voor het ouderportaal. Neem hiervoor contact met ons op via ouderportaaljgz@vrln.nl. 
 • Probeer een andere webbrowser, mobiel of computer om in te loggen en kijk of je dezelfde problemen ervaart. (Via de webbrowser Internet Explorer is het niet mogelijk om het  ouderportaal te openen). 
 
Meest gestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen en antwoorden daarop.

Waarom werkt Jeugdgezondheidszorg met het ouderportaal?

Wij willen jou als ouder graag de mogelijkheid geven om inzicht te hebben in het dossier van jouw kind. Maar ook om digitaal vragen te stellen en zelf afspraken te maken/verzetten. Hierdoor krijg jij als ouder meer de regie in handen.
De overheid wil dat mensen zelf op een veilige manier toegang krijgen tot hun medische gegevens en die van hun kinderen. Dit kan via het ouderportaal.

Ik ben gescheiden. Kan mijn ex-partner ook in het ouderportaal? Kunnen we beiden een vragenlijst invullen?

Om in te kunnen loggen in het ouderportaal heb je het ouderlijk gezag nodig. Wanneer jullie beide ouderlijk gezag hebben, kunnen jullie allebei inloggen in het ouderportaal van jullie kind. De vragenlijsten in het ouderportaal worden één keer klaargezet. Jullie zien beide dezelfde vragenlijst en ingevulde antwoorden. Het is aan jullie als ouders om samen af te stemmen wie van jullie de vragenlijst invult, of dat jullie dat samen doen. Het is niet mogelijk dat een van beide ouders ook een papieren vragenlijst invult vanwege een scheiding. Jullie zijn als ouders zelf verantwoordelijk om elkaar op de hoogte te houden van de gezondheid van jullie kind.

Ik zie één of meer van mijn kinderen niet in het ouderportaal terug?

 • Als jouw kind ouder is dan 12 jaar is er geen ouderportaal  beschikbaar.
 • Jouw kind is (nog) niet bij ons in zorg.

Welke gegevens kan ik wijzigen in het ouderportaal?

In het ouderportaal is het mogelijk om zelf de volgende gegevens te wijzigen:

 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

De gegevens van jouw partner kun jij niet wijzigen in het ouderportaal. Hiervoor dient jouw partner zelf in te loggen met het persoonlijke DigiD. 

Ik heb mijn kind bij de huisarts of ergens anders laten inenten, staat dit in het ouderportaal?

Deze inentingen staan niet in het ouderportaal. In het ouderportaal zie je alleen de vaccinaties die gegeven zijn door Jeugdgezondheidszorg en  GGD Limburg-Noord.  Vaccinaties die bij een andere (Jeugdgezondheidszorg)organisatie, reizigerspoli of huisarts gezet zijn, staan niet in het ouderportaal. 
 

Hoe kan ik mij afmelden voor het ouderportaal?

Als u geen gebruik wilt maken van het ouderportaal kunt u dit bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Neem hiervoor contact met ons op.
 

Kan ik mijn kind(eren) en/of mijzelf laten verwijderen uit het portaal?

Dit kan niet en is ook niet nodig. Het portaal zelf bevat géén gegevens. Het medisch dossier is de enige plek waar de gegevens van uw kind(eren) opgeslagen zijn. Het portaal biedt slechts een doorkijk naar delen van het medisch dossier van uw kind(eren). Deze doorkijk is goed beveiligd door middel van DigiD en mobiele telefoon (SMS of DigiD-app).
 

Kan ik als ouder die op een later moment gezag heeft toegewezen gekregen ook inloggen in het ouderportaal voor mijn kind?

Op dit moment is het niet mogelijk voor ouders, die op een later moment het gezag toegewezen hebben gekregen voor hun kind, om in te loggen op het ouderportaal. 
We bekijken op dit moment samen met de leverancier & andere GGD’en hoe we dit kunnen oplossen. Hierbij volgen we natuurlijk de wetgeving.
In de toekomst hopen we dit voor wettelijk gezaghebbende pleeg/adoptieouders te kunnen realiseren.
Tot die tijd heeft een gezaghebbende ouder wel de mogelijkheid om een digitaal afschrift van het dossier op te vragen. Dit kan door een mail te sturen naar ekd@vrln.nl