GGD
Geplaatst op: 22-06-2020 om 16:12 uur
Laatst gewijzigd op: 25-06-2021 om 11:37 uur

Programma: Nu niet zwanger

Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie

Mandy was dakloos, verslaafd en had psychische problemen. Hulpverleners waren druk met het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Haar kind was ondergebracht bij een pleeggezin. Onbedoeld werd zij opnieuw zwanger. Voor (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid zoals Mandy is het programma Nu Niet Zwanger ontwikkeld.

Wat houdt het programma in?

Nu Niet Zwanger is er voor kwetsbare mensen (m/v) die nu niet zwanger willen worden.
Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen  (m/v)*  een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Hulpverleners begeleiden cliënten actief, te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen met hen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan.

*) Denk onder andere aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek.

Ervaringen (video)

De lokale Omroep Venlo maakte een video over het project en de ervaringen van inhoudelijk coördinator Renee van de Bool (GGD Limburg-Noord), Frans Schatorjé (Wethouder Zorg en Welzijn) en Annemieke van Wijck (Gynaecoloog).

 Bekijk hier de video

Voor wie is het bedoeld?

Kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij sprake is van (vaak) een combinatie van:

  • Opeenstapeling van problemen en beperkingen (Multi-problematiek).*
  • Gebrek aan zelfredzaamheid en zelfherstellend vermogen.
  • Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en omgeving.
  • Vanwege complexe problematiek (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties.

*) Denk onder andere aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid en loverboyproblematiek.

Hoe werkt het?
  • Een hulpverlener legt proactief en persoonlijk contact met kwetsbare vrouwen/mannen. Samen bespreken ze kinderwens, seksualiteiten, anticopentie en de gevolgen van een eventuele zwangerschap voor de huidige situatie.
  • De hulpverlener houdt rekening met de omstandigheden die deze cliënten kwetsbaar maken; neemt de tijd die nodig is, luistert naar hun verhalen en speelt in op hun behoeften.
  • Het is belangrijk om op te merken dat problemen – en combinaties van problemen – op verschillende mensen verschillende effecten hebben. Er is geen vaste meetlat die aangeeft welke problemen tot welke mogelijkheden en beperkingen leiden. Daarom moet altijd naar het individu, de unieke situatie en draagkracht worden gekeken.
  • Het is noodzakelijk  dat de eventuele keuze voor geschikte anticonceptie vrijwillig en gemotiveerd tot stand komt.
  • De hulpverlener biedt zo nodig financiële en praktische ondersteuning.
Nieuwsbrief en tussenevaluatie voor professionals
Contact en meer informatie

Heb je vragen, wil je overleggen, verwijzen en/of samenwerken?
Neem contact op met het team Nu Niet Zwanger in Noord- en Midden Limburg:

Inhoudelijke coördinatoren: Riet Mertens en Renee van de Bool, projectleider: Ellen Jeuken

E-mailadres: NNZ@vrln.nl

Telefoonnummer: 088 119 1200 (algemene nummer, vraag vervolgens naar Riet Mertens of Renee van de Bool)